Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten (gemeente)uitvaart verhalen op ex-echtgenoot


9 april 2008

Vraag nummer: 5342  (oude nummer: 10600)

Geachte heer van der Putten,

Op kosten van de gemeente heeft een uitvaart plaatsgevonden. Vervolgens is de ex-echtgenote van de overleden aangeschreven om de kosten te betalen. Deze ex-echtgenote geeft aan dat de kosten niet op haar verhaald kunnen worden aangezien ze voor het overlijden reeds gescheiden was van de overleden. Dit zou onlangs zijn gewijzigd. Ik zie geen wijziging in de artt. 392 boek 1 BW en verder. Mijn vraag is of de wet- en/of regelgeving op dat terrein inmiddels is gewijzigd.

Bij voorbaat dank voor beantwoording.
Groet Louk Smeets, gemeente Roermond

Antwoord:

Geachte heer Smeets,

Of en wanneer de artikelen 1:392 en volgende BW gewijzigd zijn, kan ik niet zien. Artikel 1:393 is vervallen, maar ik weet niet wat daar oorspronkelijk geregeld was.

Mij staat bij dat een ex-echtgenoot en ex-partner alleen aanspreekbaar was als deze een onderhoudsverplichting had, dus als deze een alimentatie moest betalen.

In het algemeen is en was een voormalige echtgenoot of geregistreerd partner niet (meer) aanspreekbaar voor uitvaartkosten. Deze wordt niet genoemd in het rijtje
a. de ouders;
b. de kinderen;
c. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders
dat in artikel 1:392 BW staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE