Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente wil cremeren; religie is begraven


23 december 2015

Vraag nummer: 44655

Goedendag,
ik ben hulpverlener bij humanitas, en nu is een mevrouw welke ik al jaren help plotseling overleden.
haar zoon heeft geen geld,
nu stelt de gemeente cremeren verplicht, hij mag haar niet begraven
mevrouw is afkomstig uit arbeidzjan en vlg hun religie mag ze vlg de zoon niet gecremeerd worden.
mag een gemeente dit doen,?
Reden zou de kostenfactor zijn.
Het gaat om de gemeente Xxxxxx
MET VR GR XXXXXX XXXXXXXX , HUMANITAS

Antwoord:

Geachte heer,

Als een gemeente zorg draagt voor de lijkbezorging, heeft ze zich in principe te houden aan de wens van de overledene voor wat betreft de keuze tussen begraven en cremeren. Dat is bij de behandeling van de Wet op de lijkbezorging in de Tweede Kamer duidelijk geworden. Een gemeente mag echter van die wens afwijken, als er een duidelijk verschil in kosten is.

Ik begrijp echter niet dat een gemeente die geen eigen crematorium heeft de voorkeur geeft aan cremeren boven begraven. Want het is heel simpel: een gemeente heeft zelf een begraafplaats en de kosten zijn een kwestie van broekzak-vestzak. Als een gemeente zelf geen crematorium heeft, is ze een dief van eigen portemonnaie als ze overledenen laat cremeren.

Het goedkoopste soort graf in de gemeente Xxxxxxx is op dit moment een enkel graf voor 20 jaar. Dat kost EUR 754,00. De kosten voor het begraven van een overledene zijn EUR 798,00. Samen dus ongeveer EUR 1.750,-. Echter, de gemeente kan ook begraven voor de helft van die kosten; dat doet ze ook bij kinderen. Dan zijn de kosten slechts EUR 1.350,-. De werkzaamheden zijn nauwelijks meer of minder. De tarieven hebben niet zo zeer te maken met werkelijke kosten voor concrete werkzaamheden, als met de noodzaak om de algemene kosten van begraafplaatsen op de een of andere manier te dekken.

Een crematie kost ongeveer EUR 1.250,-.
Echter, het grote verschil is dat bij cremeren EUR 1.250,- aan een derde wordt betaald, terwijl men bij begraven geen rekening aan zichzelf hoeft te sturen. Maar wel die kosten mag vorderen op de zoon.

Bovendien zijn er in en om de gemeente ook kerkelijke begraafplaatsen. Die zijn vaak goedkoper dan de gemeente. De gemeente zou mevrouw ook daar kunnen begraven. Of in een buurgemeente, als dat goedkoper is.

Als de gemeentelijke dienst die de uitvaart moet regelen zichzelf voor de gek wil houden, zou ze ook een speciale prijsafspraak kunnen maken met de afdeling Begraafplaatsen: een keer een graf uitgeven en een begraving regelen voor EUR 1.100,- bijvoorbeeld. Elke deal is beter dan geld naar een derde brengen.

Ik denk dat de zoon beslist niet moet accepteren dat zijn moeder door de gemeente Xxxxx wordt gecremeerd. De gemeente mag de kosten zeker wel mee laten wegen in een beslissing om te begraven of de cremeren. Maar nu houdt de gemeente iedereen en vooral zichzelf voor de gek, als ze stelt dat cremeren goedkoper is dan begraven.
Het is niet zo dat het plekje dat de gemeente nu aan het graf voor mevrouw zou moeten spenderen, volgend jaar ook aan een ander uitgegeven zou worden, waardoor de gemeente inkomsten derft. De gemeente kan nu zelf een plek uitzoeken op een incourant (deel van een) begraafplaats, waar ze met weinig moeite een graf kan laten maken. Dat is hooguit een interne boeking van de afdeling Sociale Zaken naar Begraafplaatsen. Daar wordt de gemeente niet armer of rijker door. Ze wordt wel ruim 1.000,- armer als ze een crematorium betaalt.

De zoon van deze mevrouw moet morgen meteen een advocaat in de arm nemen. De zoon moet om een schriftelijke beslissing vragen, waar hij bezwaar tegen kan aantekenen en waartegen hij bij de rechtbank een voorlopige voorziening kan vragen. In spoedeisende gevallen als deze kan een rechter binnen 48 uur en soms binnen 24 uur een uitspraak doen. Dat kan mooi tussen Kerst en Nieuwjaar.
De zoon moet de gemeente direct (schriftelijk) verbieden om verdere actie te ondernemen voordat de kwestie door een rechter is beoordeeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE