Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Cremeren van gemeentewege


12 juli 2010

Vraag nummer: 7631  (oude nummer: 15899)

Hoe verhoudt zich e.e.a. tot uw advies tijdens de cursusdag Wet op de Lijkbezorging dat bij begraven van gemeentewege niet gekozen moet worden voor een crematie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een gemeente de lijkbezorging ter hand neemt omdat er geen nabestaanden of anderen zijn die dat doen, dient de gemeente de wens van de overledene te volgen, als die bekend is.

Als er geen wens bekend is, kan een gemeente kiezen uit begraven of cremeren. Ik adviseer een gemeente in de regel te kiezen voor begraven, om de eenvoudige reden dat een gemeente altijd een gemeentelijke begraafplaats heeft (al is het maar een klein stukje van een kerkelijke begraafplaats in het dorp), zodat men de kosten van het graf niet aan zichzelf hoeft te betalen als men de kosten niet kan verhalen. Er zijn weinig gemeenten die een eigen crematorium hebben, waar hetzelfde voor zou gelden.

Als nabestaanden niet gevonden kunnen worden, kan het zijn dat ze later wel gevonden worden. Het begraven geeft dan deze nabestaanden de mogelijkheid om later alsnog voor crematie te kiezen. Andersom kan een gecremeerd persoon niet meer begraven worden.

Kortom: begraven is in de regel goedkoper, want op de eigen begraafplaats en niet in een crematorium van derden. En het geeft nog keuzemogelijkheden voor later gevonden nabestaanden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE