Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bestemming as (voor echtgenote ondanks scheiding) na crematie door gemeente


11 januari 2012

Vraag nummer: 27178

Geachte heer,

Mijn vader lag in scheiding, maar is overleden voordat de scheiding is uitgesproken. Vlak voor zijn dood heeft hij te kennen gegeven dat hij niet wilde dat zijn partner op de eventuele uitvaart zou zijn, en dat hij niet wilde dat de as naar zijn partner zou gaan, maar naar ons (zoon en dochter). De begrafenis is betaald door de gemeente, omdat wij hier ook geen geld voor hadden, en mijn vader had alleen maar schulden. Wij hebben daarom ook afstand getekend van de erfenis. De partner van mijn vader probeert nu via de gemeente de as te krijgen, maar mijn vader heeft voor zijn dood aangegeven dat hij dit niet wilde. Ze lagen per slot van rekening ook in echtscheiding. De Gemeente beweerd nu dat de partner van mijn vader eerste rechthebbende is. Wie heeft er in dit geval nu recht op de as?
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als de gemeente de crematie heeft geregeld en betaald, heeft niemand recht op de as.
Maar de gemeente moet zich bij de lijkbezorging - waar ook het geven van de bestemming van de as onder valt - wel laten leiden door de wens van de overledene. De gemeente hoeft de as niet af te staan. Maar als zij de as wel af wil staan, dient zij rekening te houden met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene (conform artikel 18 Wet op de lijkbezorging).
Als uw vader in scheiding lag, ligt het bepaald niet voor de hand om zijn echtgenote de as te geven. Het is een onzinnige, niet vol te houden en nergens op gebasserde stelling van de gemeente dat zijn echtgenote 'recht' op de as heeft.

U moet bij de gemeente bezwaar maken. U kunt ook juridisch advies inwinnen en misschien juridische bijstand aanvragen bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl).

Vergelijk o.a. vraag Gecremeerd door de gemeente wat gebeurt er met de as?, As zomaar uitgestrooid (gemeente betaalde de crematie) en Recht op as na crematie door gemeente in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE