Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Artikel 21 en 22 Wet op de lijkbezorging


5 oktober 2009

Vraag nummer: 6933  (oude nummer: 13982)

Mevrouw, mijnheer,

De gemeente voert de WLB uit indien iemand in deze gemeente komt te overlijden en niemand wil opdracht geven voor de uitvaart.
Nu komt het wel eens voor dat de overledene tegoeden heeft op een bank- ING betaalrekening waaruit de kosten van de WLB voldaan kunnen worden.
De gemeente stuurt naar o.a. de ING servicedesk Nabestaanden een brief waarin wordt verzocht om de rekening van de uitvaart te voldoen en de kosten die wij gemaakt hebben.
Tot op heden was dit geen probleem en werd de gehele vordering voldaan.
Nu de postbank is opgegaan in de ING krijgen we nu een brief van de ING waarin vermeld staat dat de kosten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging worden uitsluitend betaald met gespecificeerde nota. Administratieve kosten gemaakt door de gemeente worden niet vergoed.

Mijn vraag:
Kunnen wij naast de uitvaartkosten ook de kosten die de gemeente Arnhem maakt naar aanleiding van de aanvraag op de Wet op de Lijkbezorging (te weten het innemen van de aanvraag, het uitwerken van de aanvraag, spreekkameronderhoud met de familie, huisbezoek, het aanschrijven van diverse instanties, telefoon- vervoers- en portokosten en de uiteindelijke afwikkeling van de aanvraag) laten vallen onder artikel 21 en 22 van de WLB.
Want de kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de gemeente zorg draagt komen ten lasten van de gemeente en de gemeente kan die kosten verhalen op de nalatenschap waartoe ook het rekeningnummer toebehoort.

Gaarne verneem ik uw standpunt in deze.

Met vriendelijke groet
Dienst Inwonerszaken/Invordering
gemeente XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen reden waarom een gemeente geen 'regelkosten' voor het regelen van een uitvaart zou mogen berekenen en verhalen. Een uitvaartondernemer rekent ook een (basis)bedrag voor het regelen van een uitvaart. Of je dat (deels) 'administratieve kosten' of 'regelkosten' noemt is een kwestie van definities, maar het komt op hetzelfde neer, zolang het gaat om het regelen van de uitvaart.
Iets anders is het als het gaat om kosten die te maken hebben met het afhandelen van de nalatenschap, zoals het opzeggen van de huur, informeren van diverse (pensioen)instanties e.d. Dergelijke kosten lijken mij ook voor vergoeding in aanmerking komen, maar niet op basis van artikel 21 en 22 Wlb, maar als zaakwaarneming voor de erfgenamen.

Iets anders is wat het een bank aangaat om te beoordelen welke kosten een gemeente mag verhalen. Mijns inziens gaat ze dat niets aan, tenzij het apert onredelijk is.
Overigens vind ik het al wel coulant van een bank dat men kosten vergoedt, ook al is er geen verklaring van erfrecht e.d. (wat ik althans aanneem; en anders moeten erfgenamen hun vorderingen/rechten overdragen).

Maar dit is slechts mijn persoonlijke visie. Er is in Kamerstukken e.d. nooit vastgelegd wat op basis van artikel 22 Wlb verhaald mag worden en er is nauwelijks jurisprudentie.
Ik adviseer u om eens contact op te nemen met de VNG. Er zijn zeker meer gemeenten die met soortgelijke problemen van doen hebben. Ik heb al meer gemeenten naar de VNG verwezen en iets als een landelijke richtlijn zou handig kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE