Overlijden gescheiden ouder

Een minderjarig kind als erfgenaam

Het kan zijn dat u, omdat uw ex komt te overlijden, op moet treden namens de erfgenaam (uw kind) als wettelijk vertegenwoordiger. Als uw kind minderjarig is moet u de erfenis beneficiair aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding houdt in dat je alleen aansprakelijk bent voor schulden van de nalatenschap als daar tegoeden tegenover staan. In feite is het een soort voorwaardelijke aanvaarding.

Wettelijke vereffening

Om beneficiair te aanvaarden moet bij de rechtbank een akte van beneficiaire aanvaarding worden opgemaakt. U kunt dat zelf bij de rechtbank doen of via een notaris regelen.
Als de nalatenschap beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap wettelijk worden vereffend. Daarvoor gelden allerlei voorschriften, zoals:


  • De lijst met vorderingen moet worden gedeponeerd bij de rechtbank.
  • Schuldeisers moeten openlijk opgeroepen worden.
  • De boedelbeschrijving moet worden opgesteld
  • Er moet een 'uitdelingslijst' worden neergelegd. (welke schuldeisers ontvangen er en in welke (wettelijk geregelde) volgorde.
  • Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd.


Al deze voorschriften zijn bedoeld om de belangen van schuldeisers veilig te stellen. Maar als er een positieve nalatenschap is, dan is de noodzaak van wettelijke vereffening veel kleiner. In dat geval kent de wet een aantal uitzonderingen, ook als de nalatenschap beneficiair is aanvaard.
Er is onder andere sprake van vrijstelling van de wettelijke vereffening in de volgende situaties:

  • Als er een executeur is benoemd en deze kan aantonen dat de tegoeden van de nalatenschap de schulden (ruimschoots) overtreffen.
  • De wettelijk vertegenwoordiger die namens de minderjarige beneficiair heeft aanvaard, kan aan de Kantonrechter om vrijstelling vragen, als aangetoond kan worden dat er een positief saldo is.

De verplichting om te voldoen aan de voorschriften van de wettelijke vereffening vervalt in bovengenoemde situaties.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming: