Beneficiair aanvaarden

Voorwaardelijk aanvaarden van een nalatenschap

Bij beneficiaire aanvaarding geeft u aan dat u de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo. Met andere woorden: U accepteert de erfenis alleen als de bezittingen groter zijn dan de schulden. Stel dat er uiteindelijk sprake is van een negatief saldo dan kunt u niet voor de overgebleven schulden aangesproken worden. Pas nadat alle schulden zijn afbetaald ontvangen de erfgenamen hun eventuele resterende deel.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om beneficiair te aanvaarden moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene. U kunt dit zelf doen bij de rechtbank, maar ook de notaris kan dit namens de erfgenamen via de rechtbank verzorgen. De rechtbank schrijft vervolgens de akte van beneficiaire aanvaarding in in het boedelregister. Het boedelregister is openbaar en is voor schuldeisers in te zien.

Als de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, een onder bewind gestelde of een onder curatele gestelde geen keuze maakt binnen drie maanden na overlijden van de erflater, geldt automatisch de beneficiaire aanvaarding. Deze maatregel is natuurlijk bedoeld om de erfgenaam te beschermen tegen het erven van eventuele schulden.

Ook als een andere erfgenaam beneficiair heeft aanvaard en u zelf nog geen keuze heeft gemaakt geldt ook automatisch de beneficiaire aanvaarding voor u.

Gevolgen van beneficiaire aanvaarding

De gevolgen van een beneficiaire aanvaarding zijn dat de nalatenschap moet worden ‘vereffend volgens de wet'. Lees hier alles over vereffening.

U kunt hier ook nalezen op de site van de Rechtbank wat de richtlijnen zijn bij een vereffening.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >