Wie krijgt het gezag over kinderen?

Gezag bij ouders en niet-ouders

De persoonlijke situatie is van belang bij de vraag wie het gezag krijgt over uw kind, als u overlijdt. Er bestaan verschillende regelingen voor gezamenlijk ouderlijk gezag, ouderlijk gezag van één ouder en gezamenlijk gezag in een ouder/ niet-ouder situatie.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Als de ouders samen het gezag hebben en één ouder komt te overlijden, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als de ouders beiden komen te overlijden, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als er een voogd in een testament is benoemd zal de rechter aan deze benoemde voogd vragen of deze de voogdij wil aanvaarden.

Gratis voogd aanwijzen via het gezagsregister

Sinds 2014 kunnen ouders, ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen voor na hun overlijden. Dit kan gratis door registratie in het gezagsregister. U kunt het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl.

Ouderlijk gezag van één ouder

Als de ouder die alleen het gezag over het kind heeft overlijdt, dan bepaalt de rechter wie het gezag over het kind krijgt. De andere ouder kan dan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter zal bij voorkeur de andere ouder het gezag geven, alleen als het beter voor het kind is een ander te benoemen zal de rechter een ander benoemen.

Ook als de overleden ouder in een testament een voogd heeft benoemd, kan de andere ouder een verzoek indienen het gezag te verkrijgen. Doet deze ouder dit binnen een jaar, dan heeft hij of zij de voorkeur. Doet de ouder dit na een jaar of later, dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie is veranderd na de benoeming van de voogd of als de rechter bij deze benoeming is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Gezamenlijk gezag in een ouder/niet ouder relatie

Als de niet-ouder komt te overlijden, eindigt het gezamenlijk gezag automatisch. De ouder oefent daarna alleen het gezag uit. Als de ouder overlijdt, verkrijgt de niet-ouder de voogdij. Heeft het kind nog een andere ouder, dan kan deze ouder het gezag aanvragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van de niet-ouder.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming: