Ouder/kind polis: wie beslist over afkoop


8 april 2018

Vraag nummer: 54544

Mijn schoonvader heeft al 30 jaar een uitvaartpolis uitstaan voor zijn kinderen; mijn man en zijn zus. Nu komt schoonvader erachter dat hij zelf geen eigen polis heeft, en verzoekt hij zijn kinderen om hun polis vrij te geven, zodat hij het af kan kopen en in een eigen polis kan zetten. Mijn man gaat hier niet mee akkoord en wil de polis graag in eigen beheer, maar nu is het plots onmogelijk om met schoonvader in contact te komen en aan verzoeken tot informatiedeling over de polis geeft hij geen thuis. Kan schoonvader zonder toestemming de polis alsnog afkopen/overzetten, of is hier toestemming van mijn man voor nodig? Wat gebeurt er bij het overlijden van schoonvader met de polissen? Wat gebeurt er met de polis bij het voortijdig overlijden van mijn man?

Antwoord:

Beste Mieke, ik zal proberen om je bruikbare antwoorden op je vragen te geven. Ik zag dat je de vraag twee keer hebt gesteld; ik beantwoord alleen de eerste vraag.

Allereerst is het belangrijk dat er vaststaat wie de verzekeringnemer is. Want die kan bepalen wat er met een verzekering mag en kan, dat is de contractspartner van de verzekeraar.
Als je schoonvader daadwerkelijk de verzekeringnemer is dan kan hij handelen zoals hij dat wil en heeft hij van geen enkele verzekerde toestemming nodig.

Het feit dat hij wel toestemming heeft gevraagd laat zien dat hij daar wel over heeft nagedacht dus zal hij in kunnen zien dat het zonder die toestemming wel een vreemde actie wordt als hij afkoopt. Want afkopen zal, als de verzekeringsvoorwaarden daarin voorzien, kunnen maar je schrijft ook “overzetten” en dat lijkt me iets dat niet kan althans niet als daar geen expliciete ruimte voor is in de voorwaarden.

Als je schoonvader zou overlijden voordat hij enige actie heeft ondernomen, dan kan de wettelijk gemachtigde zaken doen met de verzekeraar. En die gemachtigde kan bij testament zijn aangewezen dus je weet nu niet wie dat zal zijn; ik weet niet of hij een wettelijke partner heeft want dat zou normaal gesproken de eerst aangewezene zijn.
Als je man komt te overlijden voordat je schoonvader heeft afgekocht, zal er onder de juiste omstandigheden gewoon worden uitgekeerd waarbij ik er wel op wijs dat er sprake kan zijn van begunstigden die op de polis worden genoemd. Daar moet je dus wel rekening mee houden.

Je ziet dat er vele vragen en ook mogelijkheden zijn. Omdat het erop lijkt dat je niet met je schoonvader in contact kunt komen kan je overwegen om de verzekeraar rechtstreeks te benaderen en daar je vragen neer te leggen. Daarbij zou ik dan ook eventueel schriftelijk bewijs voegen waaruit blijkt dat je schoonvader naar toestemming heeft gevraagd.
Dan is het aan de verzekeraar om te bepalen wat men met je wil delen en waar men rekening mee wil houden.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE