Uitkering begrafenispolis niet aan premiebetaler?


8 maart 2017

Vraag nummer: 50018

Situatie: Man overlijdt en laat nieuwe partner achter. Zoon uit eerste relatie heeft jarenlang de begrafenis polis van zijn vader betaald. Nieuwe partner weigert zoon op begrafenis. Verzekeraar weigert uit te keren aan zoon (contractant), wil uitsluitend aan nieuwe partner, de opdrachtgever bij de begrafenisondernemer betalen. Is dit juist?

Antwoord:

Beste Fred, het feit dat de verzekeraar dit zo wil doen verbaast mij.
Het is zaak om zorgvuldig de voorwaarden van verzekering te bestuderen, want daar staat ook in hoe het uitkeren in zijn werk gaat.
Let daarbij ook op het verschil in juridische positie tussen contractant en verzekeringnemer. Deze laatste ben of wordt je niet door slechts de premie te voldoen, dat moet al bij de aanvraag van de verzekering zo zijn vastgelegd.

Al met al een erg vervelende situatie waarin ik iedere betrokkene veel wijsheid toewens.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE