Uitvaartkosten en minderjarige erfgenaam


16 februari 2020

Vraag nummer: 60057

Man overlijdt. Heeft een minderjarige dochter uit een vroegere relatie.
De moeder van de man regelt de uitvaart.
De minderjarige dochter erft beneficiair (wettelijk geregeld). Bovendien wordt de erfenis ook nog verworpen vanwege de enorme schuldenberg in de nalatenschap.
In de boedel zitten twee uitvaartpolissen. Deze worden terecht uitgekeerd aan de uitvaartverzorger, maar dekken niet alle kosten.
In de boedel zitten ook nog twee gemengde levensverzekeringen. Begunstigde is de minderjarige dochter.
De verzekeraar betaalt deze uit aan de dochter en stelt dat dit (leer van het zelfstandig recht) een verkrijging is buiten de nalatenschap om.
De uitvaartverzorger claimt nu zijn restantvordering bij de minderjarige dochter. Haar wettelijke vertegenwoordiger weigert te betalen om de volgende redenen.
Zij is geen opdrachtgever,
Beneficiaire aanvaarding beschermt tegen schuldeisers van de nalatenschap (bovendien nog eens verworpen),
de polisuitkeringen zijn verkrijgingen buiten nalatenschap om en in de polissen is niets opgenomend waaruit een verplichting tot meebetalen aan de uitvaart blijkt.
Mijn vraag is nu of dit een juridisch juiste redenering is en zo ja, draait dan de moeder van de overledene op voor de restantvordering. Of heeft zij nog verhaalsmogelijkheden op haar minderjarige kleindochter?

Antwoord:

Beste vragensteller,

Het is een helder geheel. Ik lees dat u feitelijk de vraag stelt of de resterende uitvaartkosten dienen te worden voldaan door de opdrachtgever: het antwoord hierop is ja.
En nee, er is geen enkele verhaalsmogelijkheid van de moeder op wie of wat dan ook simpelweg vanwege het feit dat zij de opdrachtgever is voor de uitvaart.

De vier redenen die u opsomt om niet in te gaan op de vraag van de uitvaartondernemer zijn volkomen valide. Zelfs is het zo dat de uitvaatondernemer deze kennis niet zou moeten hebben en er ook geen enkele recht op kan doen gelden hier een claim op te leggen.
De uitvaartondernemer zou de moeder hebben moeten uitleggen dat zij als zijn opdrachtgever als enige is aan te spreken op betaling van kosten terzaken de betreffende uitvaart.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE