Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Premievrije polissen van mijn echtgenote die is overleden

11 september 2020

Vraag nummer: 61516

Welke actie is vereist om de uitbetaling plaats te laten vinden?

Antwoord:

Beste vragensteller

Dat hangt af van: wie de polis int? Uzelf of de uitvaartverzorger namens u
Bij welke maatschappij

Over het algemeen vraagt de verzekeraar aan de familie:
1. Scan of Kopie van de akte van overlijden
2. Scan of Kopie van de legitimatie
3. Scan polisbladen (indien beschikbaar)
4. Gegevens van de opdrachtgever waaronder bankrekeningnummer

Deze kunt u dan mailen naar de verzekeraar. Sommige verzekeraars hebben hiervoor speciale wegformulieren.

Wanneer de familie de uitkering van de verzekeringen overlaat aan de uitvaartverzorgers, dient de familie een zogenaamde Akte van Cessie te tekenen. Hiermee verklaart de opdrachtgever / erfgenamen dar zij akkoord gaan met de uitkering van de polis aan de uitvaartondernemer.

Vriendelijke groet
Peter van Schaik
Uitvaart.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

Spelregels panel Uitvaartkosten en financiële dekking

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren, consumenten- en patientenfederaties en voor instellingen en ondernemers die relatie zijn van BV Uitvaart.Com en Peter van Schaik.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Vindt u het openbare karakter van onze dienstverlening vervelend? Wilt u liever niet met naam en toenaam vermeld staan op de site? Maak dan geen gebruik van deze kostenloze faciliteit of dien uw vraag anoniem in.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.Com en Peter van Schaik aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder