Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ontruimen kamer verzorgingshuis door gemeente?


24 januari 2023

Vraag nummer: 66024

meneer P. is onlangs overleden. Omdat er geen nabestaanden zijn is de uitvaart door de gemeente geregeld.
Nu is echter de vraag, wie draait er (juridisch gezien) op voor (de kosten van) de ontruiming van meneer P. zijn kamer in het verzorgingshuis? Is dit een taak voor de gemeente of voor het verzorgingshuis, aangezien er geen enkele nabestaande kan worden gevonden?

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente hoeft geen kamer te ontruimen, mag geen kamer ontruimen, maar mag wel spullen weghalen. En hoeft daar niets te betalen.
Dat is het volledige en correcte antwoord. Maar ik denk dat u hier wel graag een toelichting bij hebt. Andere lezers misschien ook.

De gemeente moet een uitvaart regelen, als (na enig onderzoek) blijkt dat niemand anders dat doet. De kosten van die uitvaart kan de gemeente verhalen op 1) de nalatenschap 2) de erfgenamen 3) de kinderen en echtgenoot, als die er zijn.

De gemeente heeft geen enkele verplichting om de woning of woonruimte van een overledene te ontruimen. Sterker, ze mag het ook niet eens. Want alles wat in die woning staat en ligt, is eigendom van de erfgenamen van die overledene. Daar moet iedereen in principe van af blijven. Eerst moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en die moeten dan samen besluiten nemen. Althans, dat is de theorie.
Dat men aanneemt dat er geen nabestaanden zijn om de uitvaart te regelen, is vaak alleen de eerste aanname, zonder e.e.a. goed uitgezocht te kunnen hebben. Er kunnen best verre achterneven en nichten zijn, die erfgenaam zijn, maar die nog niet bekend zijn. In de hectische situatie van een overlijden is er gewoon geen tijd om dat allemaal uit te zoeken. Mensen die hun einde voelen naderen weten soms wel dat hun moeder nog een nicht in Canada en vader een neef in Callantsoog had, maar verwachten (waarschijnlijk terecht) niet dat die mensen hun uitvaart gaan regelen. Ze zeggen dan dat er geen nabestaanden zijn om de uitvaart te regelen. Maar dat kunnen wel erfgenamen zijn.

Er is echter een uitzondering op de regel dat niemand aan de spullen van de overledene mag komen. In de wet staat dat de gemeente kosten mag verhalen op de nalatenschap, ofwel op diens spullen. Nu is het het meest makkelijk als de overledene een bankrekening met een saldo van een paar duizend euro heeft; dan kan de gemeente daar kosten op verhalen. Maar als er geen geld is, kan de gemeente wel spullen pakken die de kosten kunnen dekken. Denk bijvoorbeeld aan een auto of een grote TV of andere waardevolle spullen die kunnen worden verkocht, eventueel door tussenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente kan die spullen gewoon pakken, als er nog geen erfgenamen bekend zijn. Natuurlijk moet de gemeente haar handelen wel kunnen verantwoorden, als eventuele erfgenamen later willen weten wat er gebeurd is. Maar ook gewoon voor de interne controle door de accountant.

De gemeente is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de ontruiming van een kamer in een verzorgingshuis. Zeker ook niet voor de kosten daarvan.

De ontruiming van een kamer en de kosten daarvan zijn een verantwoordelijkheid van het verzorgingshuis. Ik verwacht dat zij in hun overeenkomsten met bewoners en in hun algemene voorwaarden daar wel wat bepalingen over hebben opgenomen. Waar dan later ook erfgenamen aan gebonden zijn. Als een verzorgingshuis hier kosten aan heeft, die zij niet kan verhalen, is dat het risico van het vak.

Over deze materie geef ik regelmatig cursussen, zowel centraal in het land als bij gemeenten 'thuis' op het stadhuis. De eerstvolgende is 6 februari. Ook in de lente en in het najaar zijn er cursussen.
https://www.segment.nl/cursuskalender/139/lijkbezorging-door-de-gemeente

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >