Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Levenloos kindje van 25 weken zelf begraven (op eigen grond)


13 april 2017

Vraag nummer: 50446

Ik werk bij de gemeente DXXXXXXXX * en kreeg de vraag of ouders een levenloos kindje van 25 weken zelf mogen begraven op eigen grond. Ik weet dat de Wet op de lijkbezorging van toepassing is, maar moet het kindje begraven worden op een begraafplaats?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Bij een kind van 25 weken is sprake van een doodgeborene, die moet worden begraven op een begraafplaats.

Als het mogelijk is om op eigen terrein een (kleine) begraafplaats te realiseren, kunnen de ouders hun kind daar begraven. Maar de procedure om tot de aanwijzing van een begraafplaats te komen (artikel 40 Wet op de lijkbezorging) duurt zeker een half jaar. Het terrein moet ook minstens een paar hectare groot zijn en er moeten o.a. geen problemen met de grondwaterstand zijn.

Als aan zulke eisen voldaan zou kunnen worden, zou het kind nu op een andere begraafplaats bijgezet kunnen worden en later herbegraven kunnen worden op de familiebegraafplaats op eigen terrein. Er kan nu dan rekening mee worden gehouden dat het kind in een extra stevige kist wordt begraven, dat de touwen onder deze kist blijven liggen en dat de kist in een kelder wordt geplaatst. Dat maakt een herbegraving makkelijker. De burgemeester zou dan eigenlijk ook al moeten toezeggen vergunning voor de opgraving als bedoeld in artikel 29 Wlb te verstrekken, anders heeft de hele operatie weinig zin.

Het is wettelijk onmogelijk om een overledene - volwassene of doodgeborene - ergens te begraven zonder dat de grond de status van begraafplaats heeft verworven.

Zie relevante vragen in de subrubriek 'Graf / begraafplaats op eigen grond'.
Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:


* Vanwege de privacy van het gezin heb ik de naam van uw gemeente onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE