Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kindergraf (achterstallige grafrechten betalen?)

14 juni 2023

Vraag nummer: 66841

Het eerste kind van mijn ouders is op zeer jonge leeftijd overleden en begraven in 1966. Het grafje is er nog maar er is geen grafakte of bewijs van betaling van grafrechten. Mijn ouders zijn nu beide overleden en mijn vraag is of er achterstallige grafrechten zouden moeten worden betaald door de overlevende kinderen?

Antwoord:

Geachte heer,

In de jaren '60 van de vorige eeuw was er nog geen wettelijke verplichting om bij de uitgifte van graven een schriftelijke overeenkomst of akte op te stellen. De aantekeningen in de administratie van de begraafplaats waren voldoende. Sinds 1991 niet meer; er moet altijd een brief, akte of overeenkomst worden opgemaakt.

Voor een graf hoeven nooit achterstallige grafrechten betaald te worden, tenzij duidelijk is dat verzuimd is om een rekening tijdig te betalen. Bijvoorbeeld als uw moeder een rekening kreeg, terwijl ze in het ziekenhuis lag en ze het vergeten is.
Een begraafplaats kan nooit vragen om nog maar eens even de kosten van de afgelopen 10 of 25 jaar van een graf te betalen.

U en uw eventuele broers en zusters kunnen zich de vraag stellen of u het graf nog in stand wilt houden of niet. Zo ja, dan moet u contact opnemen met de begraafplaats.
Misschien gaat het om een graf voor onbepaalde tijd en hoeft er niets betaald te worden. Misschien moet er wel iets betaald worden. Dat hoort u dan wel. Maar u loopt het risico dat het graf geruimd wordt, omdat de rechthebbende overleden is en er geen opvolgende rechthebbende bij de begraafplaats bekend is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.

Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder