Euthanasie

Vrijwillig levenseinde vastleggen met een euthanasieverklaring

Als u zeker wilt zijn van euthanasie in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunt u een euthanasieverklaring opstellen. Hierin beschrijft u de omstandigheden waaronder u wenst dat een arts uw leven zou beëindigen. De euthanasieverklaring zorgt ervoor dat de arts het verzoek kan uitvoeren, ook als u niet meer in staat bent om het verzoek bewust zelf te doen.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Alleen bij duurzaam en uitzichtloos lijden

Een euthanasieverklaring is geen garantie dat uw verzoek wordt ingewilligd

Raadpleeg de NVVE voor meer informatie

Euthanasieverklaring opstellen

Een euthanasieverklaring mag slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Voor een goed geformuleerde euthanasieverklaring, kunt u de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) raadplegen. Naast het euthanasieverklaring geeft de NVVE ook een behandelverbod, een volmacht, een dementieclausule en een niet-reanimerenpenning uit. U moet wel lid zijn om deze te ontvangen.

Criteria voor euthanasie

Bij euthanasie gelden de volgende criteria:

 • het verzoek moet vrijwillig, weloverwogen en duurzaam zijn.
 • Het lijden moet duurzaam, uitzichtloos en ondraaglijk zijn.
 • De arts moet de patiënt in detail voorlichten over zijn situatie en vooruitzichten.
 • De arts en patiënt moeten het ermee eens zijn dat er geen andere oplossing is.

Procedure

De patiënt maakt zijn/haar wens kenbaar aan de huisarts of behandelend arts. De arts beoordeelt:

 • of de patiënt echt stervende is;
 • of de patient het niet meer aan kan, lichamelijk en/of geestelijk;
 • of het echt de wens van de patient zelf is en hij/zij niet onder druk is gezet.
Vervolgens:
 • de arts overlegt met minimaal één collega over het verzoek;
 • die collega stelt zich persoonlijk op de hoogte van de toestand van de patiënt en komt tot hetzelfde oordeel als de arts;
 • de euthanasie wordt uitgevoerd;
 • de arts maakt een goed gedocumenteerd verslag op;
 • de arts meldt de zelfdoding aan de gemeentelijke lijkschouwer.

Vaststelling

De gemeentelijke lijkschouwer verricht een lijkschouw om te bepalen of er aan de wettelijk voorgeschreven zorgvuldigheidseisen is voldaan. Later beoordeelt een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie of dit inderdaad het geval is.

Uitvoering

De arts dient twee injecties toe. Met de eerste injectie wordt de patiënt in diepe slaap gebracht. De tweede injectie bevat een spierverslapper, waarmee de ademhalingsspieren worden verlamd. De patiënt stopt met ademen en na een aantal minuten treedt de dood in. De middelen kunnen eventueel ook per infuus worden ingebracht.

Hulp bij zelfdoding

Als de patiënt de door de arts geleverde middelen zelf inneemt, meestal in de vorm van een drankje, dan wordt er officieel gesproken van hulp bij zelfdoding. Voor hulp bij zelfdoding gelden dezelfde criteria als voor euthanasie.

Een euthanasieverklaring is geen garantie

Een eerder door u opgestelde euthanasieverklaring is geen garantie dat artsen uw wens zullen inwilligen. Er zijn (huis)artsen die een principieel bezwaar hebben tegen euthanasie, dat recht hebben ze. Bespreek uw wens tot euthanasie daarom tijdig met uw huisarts. Het geeft u de mogelijkheid een andere arts te zoeken, mocht uw eigen huisarts principiële bezwaren hebben.

'Zusterorganisatie' van de NVVE

Stichting De Einder
Maakt het verschijnsel ‘mensen met een weloverwogen doodswens’ bespreekbaar. Bevordert professionele begeleiding van mensen met een doodswens met respect voor de autonomie van degenen die hulp vragen.

Vind een onderneming:

Stichting Vrijwillig Leven (SVL)

De Stichting Vrijwillig Leven (SVL) pleit voor een zelgekozen levenseinde

Stichting De Einder

Begeleidt mensen met een doodswens
Klachten over verloop euthanasie
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Levensbeeindiging bij dementie

Euthanasieverklaring opstellen

Euthanasie kosten

Kosten Euthanasie?

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >