Praktische overwegingen

Welke zaken moet ik regelen voor 'na de dood'?

Het kan mensen die ongeneeslijk ziek zijn rust geven als zij weten dat zij 'de zakelijkheden' geregeld hebben. U kunt denken aan het opstellen of actualiseren van het testament. Mogelijk wilt u in een codicil vastleggen dat een persoon of een instantie een bepaalde schenking krijgt. Ook kan het voor u (of voor de toekomstige nabestaanden) prettig zijn als u het nodige aan wensen beschrijft over uw uitvaart.

Welke zorg wil ik?

Door middel van een aantal verklaringen kunt u van te voren aangeven welke zorg u wel of niet wilt. Ook is het goed als u in een vroeg stadium in een gesprek aangeeft wat u van uw omgeving of van professionele hulpverleners (zoals uw huisarts) verwacht.

Diverse organisaties hebben wilsverklaringen opgesteld, zoals de NVVE (euthanasieverzoek), de Stichting Zorgverklaring (de zorgverklaring) en de Nederlandse Patiënten Vereniging (de NPV-Levenswensverklaring).
U kunt ook zelf een wilsverklaring opstellen. Er zijn geen wettelijke eisen opgesteld voor wilsverklaringen. Als uw tekst maar helder, eenduidig en voor slechts één uitleg vatbaar is. Ook moet de verklaring zijn voorzien van een datum en handtekening.

Behalve via wilsverklaringen kan ook een behandelverbod worden ingevuld. Via die weg kan – wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent – aangegeven worden wat u van uw hulpverleners verwacht. U kunt vastleggen welke levensverlengende maatregelen u niet meer wilt als u in een noodsituatie dreigt te sterven (bij voorbeeld gereanimeerd worden). Specifiek voor het niet-reanimeren kunt u ook een niet-reanimerenpenning dragen. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) biedt leden een voorbeeld van een tekst voor het behandelverbod aan. U kunt bij die Vereniging ook een niet-reanimerenpenning bestellen.

Behalve aandacht schenken aan deze 'papieren' aangelegenheden, kan het helpend voor uzelf en uw omgeving zijn als u vastlegt (of met uw partner of anderen bespreekt) wat voor u op dit moment het meest belangrijk lijkt als u naar uw laatste levensfase kijkt. Is thuis blijven het meest belangrijk? Hecht u waarde aan een zelfgekozen stervensmoment? Wie wilt u wel en niet aan uw bed? Hoe denkt u over het inschakelen van vrijwilligers palliatieve terminale zorg?

Waar wil ik sterven?

Als gekeken wordt naar de plaats van overlijden, bestaat er een groot verschil tussen wens en werkelijkheid. Driekwart van de Nederlanders wil thuis sterven, terwijl die wens voor slechts de helft van hen realiteit wordt. Soms kan het niet anders (vanwege de medische of praktische situatie), soms is een verhuizing vermijdbaar. Het is met name vermijdbaar als mensen om u heen (partner, familie, maar ook zorgverleners) weten wat u wilt. Praat er dus met hen over.

Kunt u zich voorstellen dat een verhuizing vanuit thuis aan de orde kan zijn? Bij voorbeeld omdat u alleen woont, en/of weinig mensen beschikbaar heeft die voor u kunnen zorgen? Denk dan alvast eens na over een 'second best-optie'. Is een hospice of bijna-thuis-huis iets voor u? Ga eens kijken bij u in de buurt. Of laat anderen er kijken. Of bezoek hun website, zodat u een indruk krijgt van de kamers, de directe omgeving en de sfeer.

Wilt u vanuit thuis absoluut niet meer in een ziekenhuis worden opgenomen? Geef dat van te voren aan aan de huisarts. Hij/zij kan u vertellen wat daarvan de consequenties kunnen zijn. Hij/zij zal minder snel het voorstel doen u in te sturen voor bij voorbeeld een onderzoek.

Hoe neem ik afscheid?

Afscheid nemen heeft u uw hele leven al gedaan. Soms zonder er een woord aan vuil te maken of er bewust over na te denken (bij een verhuizing of andere baan bij voorbeeld), soms door er juist nadrukkelijk bij stil te staan. Afscheid nemen van het leven is voor velen aanleiding stil te staan bij het 'hoe'.

De Stichting STEM heeft een speciaal boekje uitgegeven, 'Wensen voor mijn leven in de laatste levensfase', die de lezers uitnodigt hun gedachten daarover op papier te zetten. Op de website www.doodgewoonbespreekbaar.nl kunt u daar meer over lezen. Door de gedachten op papier te zetten, is het idee, kunt u ze beter ordenen en worden ze concreter. U kunt tot inzichten komen die u niet zou verwerven als u uw gedachten 'alleen' in uw hoofd zou laten rondgaan. Het boekje kan bij Stichting STEM besteld worden. Het emailadres is: info@stichtingstem.info.

Heb ik nog laatste wensen?

Weten dat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, roept als vanzelf de reactie op om terug te blikken op het leven. De één zal dat meer hebben dan de ander. Mogelijk is alles gezegd en gedaan dat u zou willen zeggen of doen. Maar soms zijn er nog laatste wensen. De één wil nog eens naar zee of naar het geboortedorp, de ander wil per se iets uitspreken ten opzichte van een bepaalde persoon.

Veel van wat u nog wilt, is wellicht te realiseren met hulp van vrienden en/of familie. Als u beperkt bent in mobiliteit, denk dan aan de Stichting Ambulancewens.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Palliatievezorg.nl

Palliatievezorg.nl

De site voor ongeneeslijk zieken, hun familie en verzorgers.

Lees verder

Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Hoe en wanneer benoem je een voogd?
Reportage door:
Meer reportages
Kan je je echtgenoot onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE