Praktische overwegingen

Welke zaken kan ik regelen?

Als duidelijk is dat het levenseinde nadert, kunnen mensen de behoefte voelen een aantal zaken te willen regelen. Op deze pagina noemen we enkele relevante zaken.

Uitvaart regelen

Eén van de meest concrete zaken die mensen graag willen regelen is hun uitvaart. Men wil het graag regelen omdat het henzelf (en de nabestaanden) rust geeft. De één schrijft alleen op of hij begraven of gecremeerd wil worden, de ander maakt een gedetailleerd draaiboek voor zijn uitvaart(dienst). Voor nabestaanden is het vaak fijn om in ieder geval ‘iets’ te weten over de uitvaartwensen. Zodat zij een uitvaartdienst kunnen laten regelen die in overeenstemming is met de wensen van de overledene. Voor de verdere verliesverwerking kan dat helpend zijn.

Financieel regelwerk

Een andere concrete zaak die mensen graag willen aftikken is het financiële regelwerk. Denk daarbij aan testamenten en nalatenschappen. Moet er nog vermogen verdeeld of toebedeeld worden? Een gang naar de notaris om het één en ander vast te leggen is dan verstandig, net als wanneer er de noodzaak bestaat een eventueel al bestaand testament te actualiseren. Een nieuwe loot aan deze stam is het levenstestament, waarin je behalve financiële en/of juridische zaken óók medische zaken kunt vastleggen. Diverse notarissen bieden deze mogelijkheid aan.

Zorgwensen vastleggen

Het kan patiënten ook rust geven om na te denken (en eventueel iets vast te leggen) over onderwerpen als reanimatie, donatie en euthanasie. Veel van die wensen kun je vastleggen in een wilsverklaring. Kort gezegd omschrijf je in een wilsverklaring hoe je denkt over bepaalde beslissingen, die vaak in de laatste levensfase aan de orde zijn. Er zijn diverse standaard wilsverklaringen beschikbaar, zoals de niet-reanimerenverklaring, de euthanasieverklaring of de Wensverklaring Laatste levensfase. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op exit.nl, nvve.nl of patiëntenfederatie.nl.

Wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen

Er kunnen situaties komen waarin patiënten niet meer in staat zijn zelf een beslissing te nemen over hun gezondheid en over eventueel benodigde medische handelingen. Bij voorbeeld omdat de patiënt in coma terecht komt of omdat hij verminderd wilsbekwaam is geworden vanwege dementie. In dat geval moet iemand anders beslissingen voor de patiënt nemen. Wie dat moet gaan doen is bijvoorbeeld vast te leggen in de eerdergenoemde Wensverklaring Laatste Levensfase (van exit.nl) of in het levenstestament.

Vind een onderneming:

Palliatievezorg.nl

Palliatievezorg.nl

De site voor ongeneeslijk zieken, hun familie en verzorgers.

Lees verder

Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Hoe en wanneer benoem je een voogd?
Reportage door:
Meer reportages
Kan je je echtgenoot onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >