Euthanasieverklaring

Voorbeeld als ondersteuning bij het opstellen van een euthanasieverklaring

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • Download hier het model euthanasieverklaring

 • U kunt dit document uitprinten, invullen en bewaren bij uw belangrijke spullen

 • Zorg dat iemand afweet van het bestaan van dit document
 • Deze voorbeeldverklaring met instructies is door onze juridische expert Willem van de Putten samengesteld. Het is bedoeld als ondersteuning bij het maken van uw eigen verklaring, niet als een 'model' exemplaar. De exacte inhoud en opbouw van een verklaring verschilt per persoon.

  Euthanasieverklaring (concept tekst)

  Ondergetekende, (naam, voornamen) ................ , wonende ............. , geboren te ............ op dag/maand/jaar, Samenwonend/geregistreerde partners, samenwonend met samenlevings contract, ongehuwd / gehuwd (geweest) met .........., verklaart als volgt.
  Wanneer ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, waaruit voor mij geen herstel tot een menswaardige levensstaat te verwachten is, geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen:
  a. dat op mij geen levensverlengende technieken worden toegepast en men mij laat sterven onder voortzetting van verzachtende behandelingen en verzorging tot mijn dood;

  b. dat, voor zover het volgen van de sub a geuite wens niet voldoende of genoeg resultaat mocht hebben en er andere mogelijkheden zouden bestaan die tot een goede dood leiden, in mijn geval van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
  Indien de behandelend arts niet over geschikte middelen beschikt of daarvan geen gebruik wil of kan maken, verzoek ik hem zijn behandeling over te dragen aan een andere arts. Wanneer de arts ook aan dit verzoek niet kan of wil voldoen, verzoek ik hem mijn echtgenoot/echtgenote / Samenwonende/geregistreerde partner/samenlevende, kind / een familielid / vriend in staat te stellen de behandeling op te dragen aan een andere arts.

  Ik verzoek degene die deze verklaring in beheer heeft een afschrift te verschaffen aan iedere mij behandelende arts, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

  Deze verklaring is aan de orde, indien ik op enig tijdstip niet in staat ben haar te bevestigen, te wijzigen of te herroepen, op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen mij uit andere hoofde te uiten.
  Deze verklaring is opgesteld en ondertekend in bijzijn van …….. (liefst 2 personen (liefst jongere personen, die waarschijnlijk nog leven als u oud en gebrekkig bent; anders moet u de verklaring en getuigen bijvoorbeeld om de tien jaar 'verversen'), wiens volledige naam, adres en geboortedatum wordt vermeld), die kunnen getuigen dat deze verklaring door mij persoonlijk is opgesteld en getekend, toen ik gezond van lichaam en geest was.

  Plaats ...........
  Datum .........
  Handtekening(en) ..........

  Mr Willem van der Putten

  JURIDISCH ADVIES

  Mr Willem van der Putten

  Eigen euthanasie-verklaring niet rechtsgeldig?

  Stel een vraag
  Klachten over verloop euthanasie
  Reportage door: Uitvaart
  Meer reportages

  Goedkope uitvaart regelen?

  Kijk op voor een
  goedkope crematie op Budgetcrematie.nl of voor een goedkope begrafenis op Budgetbegrafenis.nl

  Lees verder

  Heeft u op dit moment een
  uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219
  Dag en nacht bereikbaar  Nee, ga verder >