Erfenis

Verdeling volgens wet of testament

De wet bepaalt dat alleen uw bloedverwanten en echtgenoot aanspraak kunnen maken op uw erfenis, tenzij u anders bepaalt in een testament. Het wettelijke erfrecht onderscheidt vier groepen bloedverwanten:

  • Echtgenoot en afstammelingen.
  • Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
  • Grootouders met kleinkinderen, ooms, tantes, nichten, neven.
  • Overgrootouders met afstammelingen.

Bloedverwanten verder dan de zesde graad erven niet. Er kunnen dus wel bloedverwanten zijn, maar die niet erven. Als er dan ook geen testament is dat een erfgenaam aanwijst, vervalt de nalatenschap aan de staat.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Zonder testament geldt de wet

Erfenis kan geweigerd worden

Verdeling vereist volledig akkoord van erfgenamen

Afhandeling erfenis

Een erfenis kan alleen verdeeld worden als alle erfgenamen akkoord zijn. Om de afhandeling te bespoedigen kunnen erfgenamen één erfgenaam machtigen om de erfenis af te handelen. Deze gevolmachtigde kan eventueel hulp inroepen als er conflicten ontstaan.

Weigering of aanvaarding van de erfenis

Erfgenamen zijn niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Ze hebben wettelijk de tijd om te beraden en informatie in te winnen voordat ze een erfenis verwerpen of geheel of gedeeltelijk aanvaarden.

In het hoofdstuk Wat te doen met de erfenis vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Wat is een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Wanneer krijg je een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Erfbelasting betalen over kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Wat zijn de wilsrechten?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
C. van de Griend

NOTARIEEL ADVIES

C. van de Griend

Erfenis vader voor mijn zoon

Erfenis uit Zwitserland

Stel een vraag
Vind een onderneming:

Notarissen

Kies hier een notaris voor het opstellen van uw testament.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >