Wettelijk erfrecht

Als er geen testament is

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn indien er geen testament is. Het wettelijk erfrecht bestaat voor een groot deel uit bepalingen omtrent de meest gebruikelijke situatie: overlijden met achterlating van echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen. In dat geval zijn de kinderen samen met de langstlevende de erfgenamen, maar wordt de langstlevende (kan ook de stiefouder zijn) enig eigenaar op grond van de wettelijke verdeling.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn indien er geen testament is

Plaatsvervulling

Volgens de wet kan er ook sprake zijn van plaatsvervulling. Indien bijvoorbeeld een kind is overleden en dat kind heeft kinderen, dan treden die kinderen in de plaats van hun overleden ouder in de nalatenschap van een grootouder. Plaatsvervulling treedt ook op indien een kind de nalatenschap verwerpt.
Zijn er geen kinderen dan is de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam. Is er geen langstlevende echtgenoot, dan zijn de kinderen de erfgenamen.

Niet gehuwden of niet geregistreerde partners zonder kinderen

Voor niet gehuwden of niet geregistreerde partners zonder kinderen wijst de wetgever ook erfgenamen aan. In dat geval zijn broers/zussen en ouders de wettelijke erfgenamen.

Afhankelijk van de volgorde van overlijden kan dus het gehele gezamenlijk vermogen van de echtgenoten, ten goede komen aan de familie van de langstlevende. Door een tragisch ongeval kun je namelijk zonder achterlating van echtgenoot en kinderen komen te overlijden. In dat geval gaat het gehele gezamenlijk vermogen met inbegrip van eigen geerfd vermogen van de familie, naar de familie van langstlevende echtgenoot!

Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart Onze expert, mr. C. van de Griend, geeft uitleg.
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >