Waardevast

Hoe zorg je voor een waardevaste verzekering

Elk jaar stijgen de uitvaartkosten. Hoe kun je er nu voor zorgen dat de uitkeringswaarde van je verzekering deze prijsstijgingen bijhoudt?

Winstbijschrijving

Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen waarvan het verzekerde bedrag gedurende de looptijd van de verzekering ongewijzigd blijft. Ook zijn er winstdelende overlijdensrisicoverzekeringen. Het verzekerde bedrag wordt dan jaarlijks verhoogd met een winstbijschrijving. De hoogte van de winstbijschrijving is afhankelijk van:

  • Het bedrijfsresultaat van de verzekeringsmaatschappij.
  • De looptijd van de verzekering.
  • De in de verzekering opgebouwde waarde. Dat is bij tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen gewoonlijk slechts een gering bedrag. Vrijwel de gehele premie wordt gebruikt om het overlijdensrisico te financieren. Bij levenslange verzekeringen voor overlijden wordt op enig moment wel waarde in de verzekering opgebouwd.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Meerdere mogelijkheden om je verzekering waardevast te houden

Via optieclausule kan het verzekerde bedrag worden verhoogd

Optieclausule

Omdat de premie voor een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering vrijwel geheel benut wordt om het overlijdensrisico te financieren, is de winstbijschrijving in de regel te klein om de verzekering waardevast te houden. Daarom bieden verzekerings- maatschappijen gewoonlijk het recht om de verzekering periodiek (bijvoorbeeld één keer per drie jaar of één keer per vijf jaar) te verhogen met een bepaald percentage, zonder dat daarvoor gezondheidsvragen worden gesteld. Ook de premie wordt dan verhoogd. De premieverhoging wordt dan bepaald door de combinatie van de verhoging en de op dat moment bereikte leeftijd. De premieverhoging is dus niet gelijk aan het percentage waarmee het verzekerde bedrag wordt verhoogd. Dit recht staat bekend onder de naam optieclausule. Een verzekeringnemer kan afzien van het recht om de verzekering te verhogen. Maakt hij of zij tweemaal achtereen van dit recht geen gebruik, dan vervalt het recht.

Vind een onderneming:

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >