Begunstiging

Degene aan wie de verzekering uitkeert

BELANGRIJK OM TE WETEN

Als in de polis niets geregeld is telt de standaardbegunstiging

Na overlijden kan de begunstiging niet meer worden gewijzigd

De uitvaartverzekering keert na overlijden van (een van) de verzekerde(n) een geldbedrag uit. Dat is het verzekerde bedrag verhoogd met de winstbijschrijving. De vraag is aan wie dat bedrag wordt uitgekeerd. Degene aan wie het bedrag wordt uitgekeerd, noemen we de begunstigde. Als in de polis niets geregeld is telt de standaardbegunstiging. Dat houdt in dat de uitkering geschiedt aan:

  • de verzekeringnemer. Na diens eerder overlijden aan:
  • de echtgenoot van de verzekeringnemer of aan de geregistreerde partner. Na diens eerder overlijden aan:
  • de kinderen van de verzekeringnemer. Zijn die er niet:
  • aan de erfgenamen van de verzekeringnemer.
Willen mensen hiervan afwijken dan moet dit in de polis worden aangetekend. Als bijvoorbeeld twee personen ongehuwd samenwonen, en elkaar willen aanwijzen als begunstigde, dan zal dit expliciet moeten worden vermeld. Ook als de uitkering aan iemand anders dan genoemd in de standaardbegunstiging moet toekomen, moet dit dus expliciet worden geregeld.

De begunstiging kan tussentijds door de verzekeringnemer worden gewijzigd. Na het overlijden van de verzekeringnemer kan de begunstiging niet meer gewijzigd worden.

TIP: In geval van een relatiebreuk of echtscheiding doet u er verstandig aan de begunstiging in uw polissen te checken en waar nodig aan te passen.

Vind een onderneming:

C. van de Griend

NOTARIEEL ADVIES

C. van de Griend

Verzekering begunstiging

Stel een vraag
Kan je kinderen onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >