Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ik wil mijn moeder onterven!

29 oktober 2002

Vraag nummer: 1385 (oude nummer: 1737)

Thu Oct 4 17:59:36 2001

Als ik kom te overlijden wil ik niet dat familie van mijn moeders zijde (incl. mijn moeder zelf) enige aanspraak kunnen maken op een eventuele erfenis of goederen (zoals foto's, kleding, enz...) Hoe kan ik dit geregeld krijgen? En is dit wel mogelijk?


Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zeker is het mogelijk om uw moeder (en haar familie) te onterven.

Wellicht is onterven helemaal niet nodig. Uw moeder (met haar familie) is helemaal geen erfgenaam als u een partner en/of kinderen hebt, want die zijn samen de erfgenaam of erfgenamen. Ouders, broers/zussen, grootouders etc. erven niets als u een partner of een kind hebt.

Als u geen echtgeno(o)t(e) en geen kinderen hebt, dan pas zouden uw ouders en uw broers/zussen erven. Indien zij voor u overleden zijn, kan hun deel van de erfenis naar andere verwanten, tot - uiterlijk - verwanten tot de 6e graad. Als u niet wilt dat uw moeder en ooms/tantes enz. van haar tak kunnen erven, dan moet u een testament laten opstellen bij een notaris en uw moeder en die familie van erfopvolging uitsluiten. Dat is een simpele zaak.

Ten opzichte van ouders bestaat niet zoiets als een legitieme portie: een deel waarop de erfgenaam altijd recht heeft. Dat geldt voor ouders ten opzichte van kinderen (en als die eerder overleden zijn) de kleinkinderen: men kan de kinderen slechts voor een deel onterven. Kinderen kunnen hun ouders geheel onterven.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder