Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ik wil mijn moeder onterven!


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1385  (oude nummer: 1737)

Thu Oct 4 17:59:36 2001

Als ik kom te overlijden wil ik niet dat familie van mijn moeders zijde (incl. mijn moeder zelf) enige aanspraak kunnen maken op een eventuele erfenis of goederen (zoals foto's, kleding, enz...) Hoe kan ik dit geregeld krijgen? En is dit wel mogelijk?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zeker is het mogelijk om uw moeder (en haar familie) te onterven.

Wellicht is onterven helemaal niet nodig. Uw moeder (met haar familie) is helemaal geen erfgenaam als u een partner en/of kinderen hebt, want die zijn samen de erfgenaam of erfgenamen. Ouders, broers/zussen, grootouders etc. erven niets als u een partner of een kind hebt.

Als u geen echtgeno(o)t(e) en geen kinderen hebt, dan pas zouden uw ouders en uw broers/zussen erven. Indien zij voor u overleden zijn, kan hun deel van de erfenis naar andere verwanten, tot - uiterlijk - verwanten tot de 6e graad. Als u niet wilt dat uw moeder en ooms/tantes enz. van haar tak kunnen erven, dan moet u een testament laten opstellen bij een notaris en uw moeder en die familie van erfopvolging uitsluiten. Dat is een simpele zaak.

Ten opzichte van ouders bestaat niet zoiets als een legitieme portie: een deel waarop de erfgenaam altijd recht heeft. Dat geldt voor ouders ten opzichte van kinderen (en als die eerder overleden zijn) de kleinkinderen: men kan de kinderen slechts voor een deel onterven. Kinderen kunnen hun ouders geheel onterven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE