Een naturaverzekering en een uitvaartvereniging


2 februari 2002

Vraag nummer: 662  (oude nummer: 573)

Sun Jan 27 15:51:04 2002

Geachte Heer van der Putten,

Als uitvaartleider ben ik onlangs bij een familie geweest waarvan de overledene lid was van een grote naturaverzekering en van de plaatselijke uitvaartvereninging.
Als vertegenwoordiger van deze grote naturaverzekeraar ben ik ingeschakeld om de familie te helpen met het verzorgen van de uitvaart en kwam tijdens mijn gesprek erachter dat de overledene ook lid was van de plaatselijke vereniging.
Op mijn schrijven naar de penningmeester van deze vereniging kwam een brief waarin stond dat zij de uitvaart moesten verzorgen anders werd er niet uitbetaald.
Na de statuten van de vereniging te hebben bekeken bleek inderdaad dat dit daar in stond.
Het bedrag wat zij eventueel uit zouden keren is een/zesde van de totale uitvaartnota en toch onthouden zij de overledene de uitkering, bovendien kozen de nabestaanden om de uitvaart door de Naturaverzekering te laten uitvoeren omdat zij de uitvaartverzorger van de vereniging niet wilden.
Zonder naar de rechtbank te hoeven, omdat het dan zal gaan over de rug van de overledene, waar staat er in de wet dat uitvaartverenigingen dit mogen doen.

Alvast vriendelijk bedankt
S. de Boer

Antwoord:

Geachte heer De Boer,
Eerst even iets anders. Ik had pas een discussie met mensen over de vraag of uitvaartleiders van of namens grote naturaverzekeringen zich ook wel werkelijk voor de verzekerden inzetten. Of je er als verzekerde niet slechts een nummer bent en ze de zaak maar zo snel mogelijk wilden afraffelen. Ik stelde dat het vanuit mijn ervaring niet zo is. En in uw vraag zie ik ook weer een voorbeeld dat het niet zo is.
Als in de statuten van de vereniging staat dat men alleen vergoedt, wanneer men de uitvaart verzorgt, is dat in principe geldig. Echter, het kan zijn dat het gaat om een relatief jonge bepaling in die statuten en dat de overledene al een verzekering heeft afgesloten voordat die bepaling gold. Dan is niet zeker of die nieuwe beperking wel voor hem geldt. Bovendien bevatten statuten vaak een hardheidsclausule dat naar redelijkheid en billijkheid gekeken wordt of er in bepaalde situaties toch geen uitzondering mogelijk is.Omdat het waarschijnlijk om een relatief klein bedrag gaat, kan men bij een oplopend geschil niet bij de rechtbank, maar bij de kantonrechter terecht.Echter, de meeste uitvaartverenigingen zijn aangesloten bij een koepelorganisatie zoals het LSUW of de NVU of een andere koepel, die is aangesloten bij de Geschillencommissie voor het Uitvaartwezen. Men kan dan daar een klacht deponeren. Zou ik in dit geval wel doen, want dat men helemaal niets uitkeert lijkt mij onbillijk, ook al staat er nog zoveel in de statuten.Meer over de geschillencommissie vindt u op deze site. Ik weet even niet waar precies, maar met de functie 'Zoeken' linksboven moet het snel te vinden zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.