Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanhanger als lijkwagen

9 november 2002

Vraag nummer: 1487 (oude nummer: 1845)

Thu Aug 9 19:34:14 2001

Mijn vader ligt heel slecht, en nu hebben we met een uitvaartverzorger gesproken en die zegt dat we hem moeten begraven met een lijkauto ( hij zegt consequent rouwauto ). wij willen pa graag zelf wegbrengen op een aanhanger achter zijn Mercedes uit 1963.
Als we de aanhanger zwart spuiten moet dat toch kunnen?

Joost de Mol

Antwoord:

Thu Aug 9 20:22:17 2001

Geachte heer De Mol,

De wet geeft geen regels voor het gebruik van een lijkwagen of een ander vervoermiddel. Op de startpagina van Uitvaart.nl staat al enige dagen een foto van een fiets-met-kist-zijspan. Een voorbeeld van hoe het kan.

Sommige gemeenten hebben nog in hun APV staan dat vervoer naar de begraafplaats of het crematorium dient te geschieden met een daartoe geƫigend vervoermiddel. Daarmee wordt vaak een lijkwagen (rouwauto mag je ook zeggen) bedoeld. Maar ik denk dat als je een kist op een aanhangwagen zet, mits het een degelijke aanhangwagen is, dat dat ook mag. Het gaat er maar om dat iemand niet zomaar in de achterbak van een auto wordt gedumpd, maar dat het een beetje met respect en technisch deugdelijk kan. Over wat 'met respect' is, is een begrip dat de afgelopen tien jaar aardig is opgerekt. Een aanhanger zouden we 25 jaar geleden aanstootgevend hebben gevonden voor het vervoer van een overledene. Nu geeft het uitdrukking aan persoonlijke intenties. En je hoeft die aanhanger niet zwart te maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 augustus 2001

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder