Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Op dag van crematie te horen krijgen dat deze verplaatst wordt naar Duitsland


26 januari 2017

Vraag nummer: 49298

Beste meneer van der Putten,

Ik heb een gezin, zonder uitvaartverzekering, begeleid bij de uitvaart. Het ging hier om een minimale uitvaart met behulp van een bijzondere bijstandsuitkering vanuit de gemeente.

Vervolgens zal de crematie plaatsvinden op maandag om 15.00 uur. Hiervoor hebben we op vrijdag met het gezin een gesprek gehad met de uitvaartverzorger die hierbij aangaf dat de bijstand ontvangen was en in orde. Maandag zal dus de crematie plaatsvinden.

Maandag middag is een collega van mij naar de 'crematie' gegaan om het gezin te ondersteunen om vervolgens te horen dat het bedrag vanuit de gemeente niet toereikend was, waardoor de crematie de volgende dag om 15.00 plaats zou vinden in Duitsland. De familie was hierdoor niet in staat om aanwezig te zijn en de overledene is overgebracht naar Duitsland.

Mijn vraag is of dit volgens de wet mag? en of dit een normale gang van zaken is?

Met vriendelijke groet,

Frank

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een vreemd verhaal. Maar voor mij om een andere reden dan die u hebt om dit merkwaardig te vinden, schat ik even in.

Je kunt 2 verschillende situaties hebben: 1) de gemeente kan opdrachtgever van de uitvaart zijn, of 2) de familie kan opdrachtgever zijn.

1) Vaak is het zo dat als een gemeente als opdrachtgever een crematie regelt, dat dit een zogenaamde 'technische crematie' is, waar geen familie of anderen bij aanwezig kunnen zijn. Bijna alle Nederlandse crematoria voeren technische crematies uit.

Ik kan mij inderdaad voorstellen dat een (technische) crematie niet in Nederland, maar in Duitsland plaatsvindt, omdat de tarieven voor cremeren in Duitsland aanmerkelijk lager liggen dan Nederland. Op cremeren wordt in Nederland goed verdiend; het is niet voor niets dat alle uitvaartorganisaties veel crematoria hebben en steeds meer willen bouwen. De tarieven voor een gewone crematie zijn een 4-voud van de tarieven in Duitsland. Verschil is wel dat er in Nederland dan ook een bijeenkomst voor nabestaanden is, die in Duitsland vaak niet in een crematorium wordt gehouden. Maar ook zonder publiek is een crematie in Duitsland 2 x goedkoper.

Het zou zo kunnen zijn dat deze familie zowel in Nederland als in Duitsland de crematie niet had mogen bijwonen. Een afscheidsbijeenkomst had men misschien toch elders, bijvoorbeeld gewoon thuis, moeten organiseren.

Zie over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:


Het is mogelijk dat er in Nederland toch een gewone crematie met een bijeenkomst voor nabestaanden georganiseerd zou kunnen worden. Dat die plechtigheid niet doorging, kan aan de gemeente liggen, maar ook aan de uitvaartondernemer die misschien de kwestie niet goed communiceerde. De uitvaartverzorger zal misschien de neiging hebben als mensen klagen om de gemeente de schuld te geven, maar misschien was hij zelf niet duidelijk.

2) Het punt dat ik merkwaardig vind is de bijzondere bijstandsuitkering, althans in relatie met uw verhaal. Als er een bijstandsuitkering is om de uitvaart te regelen, dan zijn de nabestaanden zelf de opdrachtgever van de uitvaartonderneming. Dan kan en mag de uitvaartverzorger dus niets doen zonder opdracht of instemming van zijn opdrachtgever. Dan kan de uitvaartverzorger dus niet op eigen houtje de crematie verplaatsen. En heeft de gemeente daar niets over te zeggen.

U vertelt nu iets van horen zeggen, zonder de details te kennen en te weten wie welke opdracht aan de uitvaartverzorger heeft gegeven. Althans, u noemt het niet. Ik weet ook niet welke kaders de gemeente misschien heeft aangegeven.

Als er een uitkering was en de familie de opdrachtgever van de uitvaartverzorger was en er onvoldoende communicatie heeft plaatsgevonden, dan kan de familie misschien overwegen een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Op www.Ombudsmanuitvaartwezen.nl is te lezen in welke gevallen en hoe een klacht kan worden ingediend tegen een uitvaartonderneming.

Als een gemeente de uitvaart organiseert en de opdrachtgever van de uitvaartondernemer is, is de situatie anders. Dan kan de gemeente de kosten op kinderen en erfgenamen verhalen. Dan is er normaal gesproken geen sprake van een (bijzondere bijstands)uitkering;
Ik kan in het algemeen wel zeggen dat een gemeente een crematie kan (laten) organiseren zonder dat daarbij familie of andere belangstellenden aanwezig zijn. Ook kan een dergelijke crematie in Duitsland plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE