Claim begrafeniskosten van familie van vriend


8 oktober 2009

Vraag nummer: 6949  (oude nummer: 14020)

De vader van mijn minderjarige kinderen is in 2004 overleden. Zijn broer, waarmee hij op moment van overlijden geen beste verhouding had, heeft zonder met ons te overleggen de hele begrafenis geregeld. Waar mijn vriend opgebaard lag heb ik zelf moeten uitzoeken. Mijn vriend is in zijn geboorteplaats op Sicilie begraven. De kinderen en ik mochten daar niet bij zijn. Achteraf heefd hij wel de begrafeniskosten geclaimd. Hier zaten ook de vliegtickets bij van een andere broer en de vriendin van de broer, die alles geregeld heeft. Ook moet ik de autokosten van de familie op Sicilie betalen. Ik heb hier moreel gezien grote moeite mee. Temeer dat wij op geen enkel wijze afscheid hebben kunnen nemen. Van de begrafenisondernemer waar wij uiteindelijk de kist aantroffen, mocht in opdracht van de broer de kist niet meer open. Mijn dochters wilden hun vader iets meegeven voor zijn laatste reis.

Wat is hierop uw commentaar?

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat kan mijn commentaar zijn? Dit is een verschrikkelijke ervaring. Ook voor uw dochters.

Ik begrijp niet goed hoe u nu nog een vraag kunt stellen over begrafeniskosten uit 2004. Maar ik kan en wil er in het algemeen iets over zeggen.

Het is zo - in het Nederlands recht - dat de begrafeniskosten betaald moeten worden uit de nalatenschap of door de erfgenamen. Maar de erfgenamen kunnen afstand doen van de erfenis en dan hoeven ze niets te betalen, als zij zelf geen opdracht hebben gegeven voor de uitvaart.

U persoonlijk hebt zelf financieel met de hele situatie niets te maken, als u ten tijde van het overlijden niet gehuwd was met uw vriend of diens geregistreerd partner was. Er rust geen enkele verplichting op u om iets te betalen.

Uw kinderen zouden als erfgenamen van uw vriend wel een vergoeding moeten betalen voor de in redelijkheid gemaakte kosten, maar als de nalatenschap van hun vader die kosten niet dekte, hoeven ze niets bij te leggen. Als het allemaal wat formeel wordt gespeeld, kunnen ze formeel afstand doen van de erfenis en dan rust geen enkele verplichting op hen.

De persoon die de begrafenis regelt neemt zelf het risico dat zijn kosten niet verhaald kunnen worden. Dat lijkt hier het geval.
Bovendien kan de noodzaak van een groot deel van de (reis)kosten sterk in twijfel worden getrokken.

Kortom, ik zie geen reden voor u of uw kinderen om de begrafeniskosten en allerlei bijkomende kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn