Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Doodgeboren baby's

2 februari 2002

Vraag nummer: 730 (oude nummer: 798)

Thu Jan 27 11:54:21 2000

Is er een speciale wetgeving voor doodgeboren baby's?
Heeft informatie over de uitvaart van doodgeboren baby's en zou u mij die toe willen sturen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,
Er is geen speciale wetgeving voor doodgeboren baby's. Wat voor volwassenen geldt, geldt ook voor kinderen. Alleen voor menselijke vruchten die jonger zijn dan 24 weken na het begin van de zwangerschap geldt, dat zij niet overeenkomstig de wet hoeven te woren begraven of gecremeerd (maar het mag wel! (als de ouders dat willen)).
Zeker is er informatie over de uitvaart van baby's. U vindt die informatie op deze site in de rubriek "Publicaties". Daar staat de brochure "Op persoonlijke wijze afscheid nemen van je kind" die is vervaardigd door Claudia C.M. Rodenburg-Folkerts. U kunt deze brochure downloaden. Er staan ook verwijzingen in naar diverse instanties, literatuur etc. En wat aan algemene informatie op de site staat is natuurlijk ook van toepassing.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder