Welke kosten aftrekbaar van belasting?


19 februari 2009

Vraag nummer: 6193  (oude nummer: 12368)

kan mijn vader alle kosten die gemaakt zijn i.v.m. begrafenis van mijn moeder in aug. 2008 aftrekken van de belasting en zo niet welke kosten dan wel

b.v.d. l.v.n.

Antwoord:

In principe zijn voor uw vader alle kosten voor de Inkomstenbelasting (aangifte 2008) aftrekbaar.

Zie voor een overzicht van kosten vraag 11602: 'Volledige aftrek begrafeniskosten door fiscale partner' in de subrubriek Overige onderwerpen > Belastingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn