Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting urn in tuin en artikel 64 Wlb


15 januari 2009

Vraag nummer: 6076  (oude nummer: 12126)

Geachte heer,

geschil is ontstaan over geschikte plaats bijzetting urn: op openbare begraafplaats of in de tuin.
Volgens art. 64. lid 1 Wlb behoeft bijzetten van de urn in een buiten crem. of begraafplaats gelegen bewaarplaats vergunning van college B&W.
Het college heeft (volgens woordvoerder) geen vergunningstelsel dien aangaande, zodat bezwaar/beroepmogelijkheden van andere nabestaanden (art. 64 lid 2) worden ontkracht?

Is bijzetting van de urn buiten crematorium of begraafplaats nu wel of niet vergunningplichtig?

Met vr. gr.

XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Met de in artikel 64, eerste lid, Wlb genoemde bewaarplaats wordt een publieke bewaarplaats bedoeld, zeg maar een columbarium buiten het terrein van een crematorium, of een urnentuin buiten een begraafplaats. Maar geen privé tuin.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich jaren geleden op het standpunt gesteld dat het buiten in een tuin bewaren van een asbus gezien moet worden als een variant op het thuis bewaren van een asbus. Vooral om praktische redenen, neem ik aan, omdat men er toch geen controle op uit kon voeren, het relatief vaak voorkomt en het in de praktijk ook geen problemen oplevert.

Het thuis bewaren van een asbus is niet vergunningplichtig, dus het thuis in de tuin bewaren ook niet.
Tegen het afgeven van een asbus aan een nabestaande die een asbus thuis bewaart is ook geen bezwaar of beroep mogelijk.
Het bepaalde in artikel 64, tweede lid, Wlb moet worden gezien in relatie tot het aspect van de ruimtelijke ordening. Het kan een vraag zijn hoe de bewaarplaats zich verhoudt tot het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE