Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Juridische bescherming reeds verstrooide as


18 augustus 2002

Vraag nummer: 911  (oude nummer: 1237)

Onlangs hoorde ik op een Open Dag van een crematorium dat reeds verstrooide as wettelijk niet beschermd is. De medewerker van het crematorium gaf de consequenties treffend aan. Mocht een gemeente op een voormalig strooiterrein een parkeerplaats willen hebben, dan kan dat. Er is dus geen grafrust voor as.
Dat lijkt me vreselijk. Nabestaanden mogen toch aannemen dat een strooiveld enige becherming biedt??

Antwoord:

De betreffende medewerker van het crematorium heeft u juist voorgelicht.
Verstrooide as geniet geen bijzondere status of bescherming. Een strooiveld moet niet - als een begraafplaats - een bepaalde periode na gebruik met rust worden gelaten. Er kan bij wijze van spreken direct een parkeerplaats op worden aangelegd.

Nu is deze benadering gelukkig meer theorie dan praktijk. De meeste strooivelden zijn eigendom van een crematorium dat het wel uit het hoofd zal laten om een (voormalig) strooiveld een onethische nieuwe bestemming te geven. Ook zijn ook wel vaker begraafplaatsen of delen ervan als strooiveld aangewezen.
Dan 'geniet' de as in principe dezelfde bescherming als de begraafplaats.
Het is niet voor niets dat in het Besluit op de lijkbezorging de crematoriumhouder degene is die een strooiveld als zodanig bestemt en aanwijst. Hij is degene die in de ogen van de wetgever het best een piƫteitvolle plek kan aanwijzen.

Stel dat ooit een crematorium of strooiveld ergens verdwijnen, dan ligt het voor de hand dat de bestemming die de gemeente aan de betreffende grond geeft, in overeenstemming is met de vroegere functie. Bij voorbeeld een park. De gemeente heeft daar het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'strooiveld'.

mr W.G.H.M. van der Putten

23 september 1997

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE