Kosten crematie broer


12 maart 2008

Vraag nummer: 5272  (oude nummer: 10434)

Geachte heer
mijn broer is overleden xx-1-08 had wel een verzekering maar die keert niet uit als verzekerde binnen 2jaar na afsluiten polis zou overlijden,nu heeft mijn jongste broer de opdracht gegeven voor crematie terwijl hij wist dat er geen goede verzekering was,zonder ons daar in te kennen(wij hebbenal zeker 15 jaar geen contact met hem en met de overledene)nu wilt hij van ons geld zien voor de crematie,wat sommige van ons niet kunnen missen(3 broers)wij hebbe in een brief aan hem gezegd dat wij niets van de erfenis willen hebben,en niet mee betalen,nu heeft hij kortgeleden zelf gaauw afstand gedaan van de erfenis,ook daar hebben wij niets officieels van gehoord,ook is ons door niemand gevraagd of wij de erfenis willen aanvaarden of verwerpen.
Kan hij aanspraak maken op een betaling in de kosten onzerzijds?
of moeten wij via notaris afstand doen van de erfenis? en wie draait dan uiteindelijk op voor kosten?
sorry voor de lange brief.
in afwachting van uw reactie
Hoogachtend

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als uw broer geen vrouw of kinderen heeft, bent u als broers (en zussen, als die er zijn) de erfgenamen. Uit dien hoofde bent u allemaal mede aansprakelijk voor de kosten. Uw jongste broer heeft inderdaad het recht om u er op aan te spreken om mee te betalen aan de kosten.

U kunt allemaal afstand doen van de erfenis (maar dat gaat niet automatisch, u moet dan zelf via notaris actie ondernemen en er zijn ook kosten aan verbonden), maar dan blijft uw jongste broer zitten met de kosten van de crematie, omdat hij de opdracht heeft gegeven. Maar ja, iemand moest toch iets doen? Objectief gezien is het prijzenswaardig dat uw jongste broer de noodzakelijke actie heeft ondernomen.
Moreel ligt het voor de hand dat de familie de kosten deelt. Dat is objectief gezien gewoon fair.
Linksom of rechtsom gaat het u toch geld kosten. Geld uitgeven om geen geld te betalen is ook een rare zaak. Ik adviseer u om behalve extra kosten ook veel gezeur en gezanik over en weer te voorkomen, en de kosten maar gewoon te delen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn