Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn samen in een kist in familiegraf/kelder


28 juli 2009

Vraag nummer: 6753  (oude nummer: 13500)

Beste meneer van Putten,
Mijn vraag is: mag je een urn in de kist van de overledene meebegraven.
Het is voor mij niet helemaal duidelijk dat dit niet mag. Er wordt steeds gesproken over een bijzetting. Dat is dit ook maar dan in de kist. Mevrouw is een paar jaar eerder overleden en gecremeerd, meneer is onlangs oveleden en wil graag dat zijn oveleden echtgenoot bij hem in de kist wordt begraven. In de verordening staat het niet met deze woorden omschreven.

Met vriendelijke groet.
XX
Gemeente YY

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het Besluit op de lijkbezorging gaat er van uit dat de stoffelijke resten van mensen individueel worden begraven, zodat opgraving - om welke reden dan ook - kan geschieden zonder de stoffelijke resten van andere personen te storen.
Een asbus mag daarom niet in een kist samen met een andere overledene worden begraven.

Dit staat niet zo letterlijk in het Besluit op de lijkbezorging, omdat als men alle situaties apart moet beschrijven zo'n wettelijke regeling geen 30 maar 300 artikelen zou omvatten.

Maar men kan het afleiden uit de regel dat een overledene in een kist moet worden begraven, wat moet worden gelezen als dat men 1 overledene in 1 kist begraaft en niet samen. En uit de regel dat de afstand tussen de graven minstens 30 cm moet zijn. Het begraven van een asbus moet men ook als 'een graf' lezen in die zin dat men moet kunnen begraven en opgraven zonder de grafrust van een andere overledene onnodig te storen.

Het 'bijzetten' van een asbus is een neutrale term voor het ergens plaatsen van een asbus. Dat kan zijn in een nis van een urnenmuur (en dan klinkt 'begraven' vreemd) of in een graf. Het is ook een beetje een plechtig woord, om aan te geven dat er behoedzaam met de asbus wordt omgegaan. Je zet niet in een verordening dat je een asbus in een graf gooit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE