Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn asbus


22 april 2008

Vraag nummer: 5373  (oude nummer: 10639)

In onze gemeente hebben we voor asbezorging 3 mogelijkheden, een urnenmuur, urnenkelders en een urnentuin. Nabestaanden kunnen een van deze faciliteiten gebuiken voor 20 jaar (huur) of 'algemeen' voor 10 jaar. Een burger vraagt nu of naar analogie van de graven een algemene asplaats aan het einde van de termijn van 10 jaar nog omgezet kan worden in een 'eigen' asplaats (voor 20 jaar) of dat de asbus dan weg moet?.

Inmiddels is me duidelijk dat in art. 66 voor bewaring van as een termijn van 20 jaar geldt, hetgeen volgens mij betekent dat wij voor de bewaring van urnen uitgaan van een te korte termijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Mij lijkt het geen enkel bezwaar om de huur van een asplaats voor 10 naar na afloop van deze termijn nogmaals te verlengen.
Een vergelijking met algemene graven, die niet verlengd kunnen worden, gaat niet op. In algemene graven worden personen begraven die geen enkele onderlinge (familie)relatie hebben. Als men het gebruik van een ruimte in een dergelijk graf zou verlengen, heeft dat ook gevolgen voor de andere plaatsen in het graf: men kan die niet ruimen en aan andere families ter beschikking stellen. Een algemeen graf wordt niet individueel gebruikt.

Maar als een nis in een urnenmuur of een urnenkelder wél individueel gebruikt wordt, voor één of twee asbussen van één echtpaar of familie, kan men het gebruik van die ruimte wel verlengen. Het heeft dan geen betekenis voor andere 'vreemde' gebruikers van die ruimte, want die zijn er niet.

Ik propageer overigens altijd om nissen in urnenmuren en andere ruimtes in 'collectieve' bouwsels op basis van het juridische graftype 'algemeen graf' uit te geven. Dit, omdat men als men uitsluitende grafrechten op nissen vestigt, men als houder van de begraafplaats nooit meer met nissen kan 'schuiven' of de nis niet zomaar kan renoveren of verplaatsen. Dat kan wel als men er eenvoudige gebruiksrechten analoog aan die op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf vestigt.

Als u nissen in een urnenmuur voor 10 jaar uitgeeft op basis van 'algemeen grafrecht' dan moet u dat recht nooit omzetten in een uitsluitend grafrecht. Maar tegen verlengingen is juridisch en wettelijk geen bezwaar.

Inderdaad is het op dit moment zo dat asbussen minstens 20 jaar bewaard moeten worden, alvorens ze geruimd mogen worden. Dat betekent echter niet zonder meer dat de huur van een nis of urnengraf dan ook per se 20 jaar moet zijn. Kortere termijnen mogen, alleen mag de asbus dan nog niet meteen geruimd worden. Die kan dan in een algemene ruimte nog een tijd bewaard worden. Of bijvoorbeeld in een anonieme nis zonder naam op de afdekplaat. Of een lege grafkelder.

Overigens zal de ruimingstermijn voor asbussen van 20 jaar veranderen in 10 jaar. Er ligt nu bij de Tweede Kamer een voorstel (kamerstukken 30696 nr. 10) om de termijn te bekorten en waarschijnlijk zal dit voorstel worden overgenomen. Met deze ontwikkeling op de achtergrond zou ik, als ik uw gemeente was, de huidige praktijk waarbij verschillende termijnen worden aangeboden, 20 en 10 jaar, gewoon handhaven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE