Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt de kosten van het graf?


1 september 2018

Vraag nummer: 55992

wie betaalt de grafrechten? is dat altijd de rechthebbende?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan verschillen. Het hangt af van de vraag of het om een nieuw of een bestaand graf gaat. En er kunnen afwijkende situaties zijn.

Als iemand is overleden, worden de kosten van de begrafenis en het nieuwe graf gewoonlijk uit de nalatenschap betaald. Soms ook door een verzekering. Een van de nabestaanden wordt rechthebbende van het graf. Dan is het dus niet zo dat de rechthebbende de kosten zelf betaalt. Ook is het niet zo dat de persoon of instelling die de kosten betaalt, automatisch rechthebbende wordt, wat soms wel ten onrechte wordt gedacht. Nabestaanden moeten dit onderling regelen.

Bij een bestaand particulier graf kan het bij betaling van grafrechten gaan om de kosten van verlenging van de termijn. Dan krijgt de rechthebbende van de begraafplaats het aanbod van verlenging en als op dat aanbod wordt ingegaan, krijgt de rechthebbende de rekening. Die hij dan ook verplicht is om te betalen.
Maar het kan goed zijn dat in een familie de afspraak wordt gemaakt dat de grafrechten van het graf van ouders alleen verlengd worden als meerdere kinderen de kosten delen. Dan regelt de rechthebbende de verlenging en krijgt hij ook de rekening, maar moeten broers en zussen volgens de afgesproken verdeling een deel vergoeden.

Dat er soms onderling afspraken zijn gemaakt, is iets waar een begraafplaatshouder buiten staat. Stel dat in een gezin eerst is afgesproken om de kosten met 4 kinderen te delen en dat de rechthebbende vervolgens de verlenging heeft geregeld maar dat 1 van de kinderen uiteindelijk niet wil betalen. Of dat 1 van de kinderen kort na de afspraak is overleden en dat diens kinderen niets willen bijdragen aan het graf van hun grootouders. Dan kan de rechthebbende uiteindelijk niet tegen de begraafplaatshouder zeggen de rekening toch niet te willen betalen omdat hij zelf niet alle bijdragen krijgt. De rechthebbende is dan gebonden.

Kinderen of gezinnen of ouders die dit soort situaties willen vermijden, kunnen bij leven of in hun testament regelen dat de kosten van een afgesproken aantal verlengingen van een graf worden gedeponeerd bij een onafhankelijke derde, zodat het geld later geen punt van discussie binnen de familie meer is. Een derde waar men dit kan regelen is de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Natuurlijk begraven op nieuwe natuurbegraafplaats Midden Limburg


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE