Grafrecht

Voor bepaalde en onbepaalde tijd

Een grafrecht is het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het gebruik van een particulier graf.

De rechten en plichten staan beschreven in het besluit of de overeenkomst tot uitgifte van het graf en in de beheersverordening of het beheersreglement van de betreffende begraafplaats. De inhoud en omvang van de rechten kunnen per begraafplaats verschillen.

Van een algemeen graf ‘huurt’ men slechts het gebruik van de plek voor 1 kist in dat graf voor een beperkte periode, meestal 10 jaar.

Bij een particulier graf vestigt men grafrechten op het hele graf. Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor onbepaalde of bepaalde tijd. Het recht kan worden verlengd voor maximaal 20 jaar. Het recht kan ook vervallen (bijv. als de verplichting tot onderhoud niet wordt nagekomen). Voor een gedetailleerd uitleg van het grafrecht zie artikel 28 van de Wet op de Lijkbezorging.

Vind een onderneming:

Grafrechten verlengen

Regelt behoud van familiegraven zonder nabestaanden.
Bestaat er ook een mogelijkheid om een graf voor eeuwig te kopen?
Reportage door: Uitvaart.tv
Meer reportages
Andere voorwaarden bij overschrijving grafrecht?
Reportage door: Mag een begraafplaats de voorwaarden in een contract veranderen als het grafrecht wordt overgeschreven op naam van een ander?
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Grafrechten betaald, maar graf geruimd

stoffelijke resten opeisen omdat het graf van mijn moeder geruimd wordt en ik de grafrechten niet kan betalen.

Verlengingstermijn grafrechten

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >