Type graven

Algemeen graf, eigen of particulier graf

BELANGRIJK OM TE WETEN

Een graf 'kopen' is eigenlijk huren

Een algemeen graf kan na tien jaar geruimd worden

Foto: BDK Media

In Nederland zijn er twee verschillende soorten graven: algemene graven en particuliere graven. Particuliere graven worden ook wel eigen graven, familiegraven of koopgraven genoemd.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden twee of drie personen begraven. Dit zijn mensen die bij leven leven vreemden waren voor elkaar, maar toevallig kort na elkaar overleden zijn. Zo’n graf is aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in ‘volgorde van binnenkomst’ begraven. U kunt dus niet zelf een plek uitkiezen.

Tien jaar nadat de laatste overledene in het graf begraven is kan er geruimd worden; dan is de wettelijke termijn van grafrust verstreken. Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is. Meestal worden algemene graven echter pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht een begraafplaats tot alle graven op een veld in een keer geruimd kunnen worden. Algemene graven worden soms ook wel huurgraven of parochiegraven genoemd.

Particulier graf

Een graf 'kopen' kan ook. Van echt kopen is echter geen sprake, u huurt zo'n particulier graf. De wettelijke term is dat ‘een uitsluitend recht op een graf’ wordt gevestigd. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf voor 10, 20 of 30 jaar uit. Enkele begraafplaatsen hanteren ook langere uitgiftetermijnen. Daarna is meestal verlenging voor telkens tien jaar mogelijk. Sommige begraafplaatsen bieden de keuze om 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen. De rechthebbende (degene met wie de begraafplaats een overeenkomst aangaat en op wiens naam het graf staat) bepaalt wie nu en later in het graf begraven mag worden. Op sommige begraafplaatsen kan men zelf de plaats van het graf uitzoeken; anderen geven graven ‘op rij’ uit. U onderhoudt het graf zelf of de begraafplaats doet dit tegen betaling.

De term ‘particulier graf’ is pas in 2010 wettelijk nieuw ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog oude termen zoals eigen graven, familiegraven of koopgraven. Ze worden soms echter ook wel keuzegraven, gereserveerde graven of huurgraven genoemd. Verwarrend is dat andere begraafplaatsen de term ‘huurgraf’ niet voor een particulier graf maar voor een algemeen graf gebruiken. In een beheersverordening of beheersreglement van een begraafplaats kan men nakijken om welk type graf het precies gaat.

Eeuwigdurende graven

Er zijn nog maar heel weinig begraafplaatsen die zogenaamde 'eeuwigdurende' graven uitgeven, graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Meestal eindigt het grafrecht als de begraafplaats ophoudt te bestaan. Er zijn wel instellingen die zorgen dat ook een gewoon graf toch eeuwigdurend kan bestaan, bijvoorbeeld Grafzorg Nederland. Zie www.grafzorg.nl.

Vind een onderneming:

Begraafplaatsen

Vindt hier een begraafplaats bij u in de buurt.

Ring Diensten

Grafverzorging voor een persoonlijk moment...
Deel 2: Het delven van een graf
Reportage door: Hoe wordt een graf tegenwoordig gedolven?
Meer reportages
Mag je samen met je huisdier worden begraven?
Reportage door: Uitvaart.tv
Meer reportages
Wat mag mee de kist in?
Reportage door:
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Omzetten algemeen graf / kindergraf in een familiegraf

Van huurgraf naar koopgraf? (omzetten grafrechten)

Toestemming opgraving algemeen graf

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >