Eenmalige uitkering werkgever

Uitkering van de werkgever aan nabestaanden

De werkgever is verplicht om een overlijdensuitkering uit te betalen ter grootte van het maandsalaris inclusief vakantiegeld. Het loon moet worden doorbetaald tot aan de dag dat de werknemer overlijdt. Een eenmalige uitkering na overlijden (en de hoogte daarvan) is vaak onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze kunnen per werkgever of bedrijfstak verschillen. Informeer bij de werkgever of de uitkeringsinstantie op welke einduitkering u recht heeft.

Als nabestaande van de overledene, komt u in aanmerking voor een overlijdensuitkering van minimaal één maandsalaris of de maandelijkse uitkering. Voorwaarde is dat de overledene een sociale uitkering en/of een inkomen uit loondienstverband genoot. Over deze eenmalige uitkering wordt geen belasting ingehouden en de nabestaanden ontvangen de uitkering dus netto. In de Cao of arbeidsovereenkomst kan bepaald zijn dat de overlijdensuitkering hoger is. Een uitkering mag belastingvrij worden uitbetaald tot maximaal 3 keer het maandsalaris. Als de uitkering hoger is dan wordt over het meerdere wel belasting en sociale premies ingehouden.


Tip: Laat dit bedrag storten op een vrij toegankelijke bankrekening naar keuze. De uitkering valt niet in de erfenis, en wellicht wilt u met deze uitkering andere kosten of zaken betalen. De uitkering hoeft dus niet op de ervenrekening (lees: rekening van de overledene) gestort te worden. Maak dit wel tijdig kenbaar aan de werkgever!

Let op: Nabestaanden hebben ook recht op uitbetaling van de niet genoten vakantiedagen. Een werkgever zal dit niet altijd automatisch uitkeren, nabestaanden doen er verstandig aan dit bij de werkgever aan te kaarten. Vakantiedagen zijn een verworven recht dat door het overlijden niet vervalt, zo oordeelde de rechtbank in Leeuwarden in 2011. U kunt de uitspraak online lezen.

Wie krijgt de overlijdensuitkering?

De persoon die samenwoonde met de overledene, als partner of als bloedverwant. Uitzondering hierop zijn bloedverwanten in de eerste graad, dus bijvoorbeeld uw moeder of zoon.

Er is geen partner? Dan krijgen eventuele minderjarige kinderen de overlijdensuitkering.
Er zijn ook geen minderjarige kinderen? Dan wordt gekeken of de overledene met iemand samenleefde en of hij kostwinner was. Die persoon krijgt dan de overlijdensuitkering. Dit kan bijvoorbeeld een inwonende moeder zijn. De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan familieleden van een alleenstaande overleden werknemer zonder minderjarige kinderen.

Overlijdensuitkering bij een ziektewet-uitkering

Had de overledene geen werkgever maar een ziektewet-uitkering dan stopt deze uitkering op de dag na overlijden. De nabestaanden ontvangen een overlijdensuitkering ter grootte van een maanduitkering. Nabestaanden ontvangen dit automatisch en hoeven dit niet zelf aan te vragen.

Als na het overlijden teveel is uitgekeerd wordt de overlijdensuitkering met het te veel uitbetaalde verrekend.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE