Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Gevolgen voor de AOW uitkering na een overlijden

Indien de overledene een AOW uitkering ontving stopt de uitkering van de AOW op de dag van overlijden. Er wordt tevens vakantiegeld uitbetaald vanaf 1 mei tot aan de overlijdensdatum.

De partner die achterblijft ontvangt, als de partner ook AOW ontvangt op het moment van overlijden, het ongehuwdenpensioen van de AOW, dit bedraagt 70% van het minimumloon.


De achterblijvende partner die die nog geen AOW uitkering ontvangt, ontvangt in sommige gevallen een ANW uitkering, de gehele AOW uitkering t.n.v. de overledene vervalt. U vraagt de ANW-uitkering aan via de site van de Sociale Verzekeringsbank. www.svb.nl

Het kan zijn dat er na het overlijden een nabestaandenpensioen ten gunste van de partner en/of kinderen uitgekeerd wordt. Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor melding van het overlijden aan de verzekeraar(s) waar het pensioen is ondergebracht. De gemeente geeft het overlijden wel door aan een aantal grote pensioenverzekeraars, waaronder het ABP.

Doordat de gemeente (na de aangifte van het overlijden) het overlijden doorgeeft aan de SVB krijgt u doorgaans automatisch bericht van de Sociale Verzekerings Bank.

Buitenland

Als de overledene in het buitenland woonde moeten de nabestaanden het overlijden binnen zes weken aangeven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Overlijdensuitkering AOW

In sommige gevallen hebben nabestaanden recht op een overlijdensuitkering. De nabestaande ontvangt in dat geval één maand AOW en de vakantie-uitkering van die maand. Als u echtgenoot of echtgenote bent van de overledene ontvangt u de overlijdensuitkering vanzelf. Als dat niet het geval is dan staat in de brief aan de nabestaanden (ontvangt u van de SVB) precies beschreven in welke situaties er ook recht op een overlijdensuitkering bestaat.

Kijk voor meer informatie op www.svb.nl

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE