Sociale uitkering en overlijden

Wat gebeurt met ZW, WW, WAO en andere uitkeringen na een overlijden?

Nabestaanden van een gerechtigde die een Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), IOW, WIA, WAO, WAZ of WAJONG ontvangen hebben recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering duurt één maand en gaat in op de dag van overlijden. Over de uitkering wordt ook vakantietoeslag berekend. De overlijdensuitkering is belastingvrij.

Wie wordt tot nabestaanden gerekend?

Tot de nabestaanden worden gerekend de echtgenoot of partner waarmee de overledene samenwoonde. (Let op: dit geldt niet als het een ouder-kind samenwoonsituatie betreft.) Er moet sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Dit is het geval als men voor elkaar zorgt en in dezelfde woning woont. Is er geen partner dan zijn de nabestaanden de (ongehuwd) minderjarige kinderen.

Indien er geen minderjarige kinderen zijn dan is de nabestaande de persoon waarmee de overledene in gezinsverband leefde en die op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

Het UWV neemt zelf contact op met de nabestaanden en stelt ook de hoogte van de overlijdensuitkering vast.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Heb ik recht op een uitkering vanuit de ANW?
Reportage door: Uitvaart.nl
Meer reportages
Vind een onderneming:

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE