Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

De Algemene nabestaanden wet (ANW) is een Nederlandse volksverzekering die in bepaalde gevallen na een overlijden nabestaanden recht geeft op een uitkering.

Recht op ANW bestaat slechts indien de overledene op de dag van het overlijden verzekerd was voor de ANW en de achterblijvende partner:

  • Een ongehuwd eigen (stief- of pleegkind) kind jonger dan 18 jaar heeft. (Het kind mag niet tot het huishouden van een ander behoren.)
  • Of is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschiktheid zal minimaal drie maanden duren.

Via de website van de Sociale verzekeringsbank kunt u zelf kijken of u in uw situatie in aanmerking komt voor een ANW

Let op: met partner wordt hier bedoeld de weduwe of weduwnaar, geregistreerd partner, of de man of vrouw waarmee de overledene samenwoonde tot en met de dag van overlijden.

De ANW kent twee uitkeringen
  • De nabestaandenuitkering voor partners en/of voor de ex-partner die alimentatie ontving toen de overledene nog leefde.
  • De wezenuitkering voor kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden. Wezen tussen de 16 en 21 jaar kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een wezenuitkering krijgen, bijvoorbeeld als ze op school zitten, en/of voor een broertje of zusje zorgen.

Geen recht op ANW

Er is geen recht op de ANW uitkering als de partner overlijdt binnen een jaar na trouwdatum, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of het begin van samenwonen.(Deze regel geldt alleen als het overlijden redelijkerwijs te verwachten was.)

De hoogte van de uitkering

De nabestaandenuitkering is afhankelijk van het inkomen en is maximaal 70% van het netto minimumloon. Jaarlijks wordt in mei het vakantiegeld uitgekeerd.

Ex-man/vrouw

De ex-man of ex-vrouw heeft mogelijk recht op een uitkering vanuit de ANW. Dit is het geval als zij, door het overlijden van hun ex, inkomen uit partneralimentatie missen. Er moet een alimentatieverplichting zijn opgelegd door de rechtbank of de verplichting is vastgelegd in een (notariƫle) akte en mede ondertekend door een advocaat. Zowel op het moment van echtscheiding als overlijden moet de nabestaande aan de voorwaarden voldoen (zie boven: recht op ANW) en mag niet opnieuw zijn gaan samenwonen of zijn getrouwd. De ANW uitkering zal nooit hoger zijn dan de alimentatie.

U vraagt ANW aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar meestal zult u vanzelf de informatie over de ANW van hen ontvangen.

Wat te doen als u het in de nieuw ontstane situatie financieel niet gaat redden

Het kan zijn dat de nieuwe situatie voor de partner die achterblijft vergaande financiƫle gevolgen heeft. Informeer in dat geval zo snel mogelijk bij uw gemeente tot wie u zich kunt wenden voor hulp.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Heb ik recht op een uitkering vanuit de ANW?
Reportage door: Uitvaart.nl
Meer reportages
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE