Slapende tegoeden

Tegoeden op (soms) onbekende bankrekeningen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een speciaal digitaal loket voor slapende tegoeden. Hier kunnen erfgenamen gemakkelijker na gaan of een overleden familielid nog een tegoed heeft bij een bank.

Het loket is bedoeld voor erfgenamen die geen zicht hebben bij welke bank(en) de overledene tegoeden aanhield. Zij kunnen terecht op www.slapendetegoeden.nl. Als erfgenamen wel weten bij welke bank rekeningen werden aangehouden dan kunnen zij direct terecht bij de desbetreffende bank.

Bij slapende tegoeden gaat het vaak om inactieve bankrekeningen waarbij de bank bijvoorbeeld door verhuizing het contact met de klant is verloren. Ook kan het gaan om actieve rekeningen waarvan de erfgenaam niet weet dat ze bestaan. In alle gevallen gaat het om bankrekeningen op naam van de overledene. Erfgenamen weten soms niet bij welke bank een overledene een tegoed had. Om daar achter te komen, moest een notaris voorheen nog alle banken zelf of via de NVB aanschrijven. Met het loket slapende tegoeden kunnen erfgenamen op één plek direct bij alle aangesloten banken navraag doen naar de aanwezigheid van (mogelijke) tegoeden.

Hoe gaat de navraag in zijn werk?

  • Via de website slapendetegoeden.nl kan de erfgenaam op één centraal punt en in één keer een navraag indienen of er mogelijk bij de aangesloten banken slapende tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn. De navraagservice is ook te gebruiken door notarissen en/of executeurs, die de erfenis namens de erfgenaam afhandelen.
  • De erfgenaam ontvangt een melding of de aangesloten banken al dan geen bankrekeningen op naam van de overledene hebben aangetroffen.
  • Bij een melding dat er mogelijk een of meerdere bankrekeningen op naam van de overledene zijn aangetroffen, dient de erfgenaam zich bij de betreffende bank(en) te melden om daar de bank specifieke navraagprocedure te volgen.
  • Voor het doen van de navraag via het Loket dient de navrager zijn NAW-gegevens in te vullen en de wettelijke benodigde bewijsstukken te uploaden, zoals bijvoorbeeld een kopie Verklaring van Erfrecht of Akte van Overlijden, waaruit blijkt dat hij/ zij de rechtmatige erfgenaam is.
  • De navraag wordt op juistheid en volledigheid gecontroleerd door de NVB, waarna de navraag naar de banken wordt doorgestuurd.
  • Zodra de individuele banken de navraag hebben uitgevoerd, geven zij in het Loket aan of zij al dan niet een mogelijke 'hit' (ja, er zijn mogelijk bankrekeningen op naam van de overledene aangetroffen) hebben gevonden. Meldingen van 'Hits' worden direct per e-mail doorgestuurd naar de navrager. 'No-hits' (nee, er zijn geen bankrekeningen op naam van de overledene aangetroffen) worden verzameld en na maximaal drie maanden in één keer aan de navrager per e-mail terug gemeld.

Altijd uitbetaald

Een slapend tegoed vervalt volgens de wet na 20 jaar aan de bank. De gezamenlijke banken vinden het echter van groot belang dat slapende tegoeden bij de rechthebbenden terechtkomen. Daarom negeren zij deze wettelijke verjaringstermijn en keren zij slapende tegoeden altijd uit aan rechthebbenden.

Deelnemende banken

Op dit moment hebben 30 banken zich aangesloten bij het loket.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >