Natuurbegraafplaats

Begraven in de natuur

In Nederland vind je steeds meer natuurbegraafplaatsen. Dat komt omdat steeds meer mensen kiezen voor natuurbegraven. Natuurbegraafplaatsen liggen meestal in of aan de rand van natuurgebieden zoals een bos. De natuur wordt er zo weinig mogelijk beïnvloed door de graven.

Wat is een natuurbegraafplaats

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar overledenen in een natuurlijke omgeving worden begraven. De begraafplaatsen zijn meestal gelegen is bossen en soms is er op een reguliere begraafplaats een speciaal vak aangelegd voor natuurgraven. Het grote verschil met andere begraafplaatsen is dat je op een natuurbegraafplaats geen grafmonumenten ziet. Er mogen namelijk geen permanenten grafmonumenten worden geplaatst op een natuurgraf.

Een natuurbegraafplaats gaat zoveel mogelijk op in de natuur. Er worden daarom geen hagen aangelegd tussen grafdelen en de paden zijn niet geasfalteerd. De graven zijn meestal alleen te herkennen aan bijvoorbeeld een houtenmonument of een zwerfkei.

Grafmonument natuurbegraafplaats

Op een natuurbegraafplaats mogen geen reguliere grafmonumenten worden geplaatst. Dat wil zeggen dat er geen grafmonumenten van bijvoorbeeld natuursteen, glas of staal te vinden zijn. De regels van wat er wel of niet op het graf mag komen verschilt per begraafplaats. Op sommige natuurbegraafplaatsen mogen nabestaanden het graf van hun dierbare markeren met een zwerfkei. Maar het kan ook zijn dat het graf alleen gemarkeerd mag worden met iets van gemaakt is van natuurlijk afbreekbare materialen zoals onbewerkt hout uit eigen land.

Vrijwel elke natuurbegraafplaats heeft een lijst met materialen zoals bijvoorbeeld planten die op een graf geplaatst mogen worden. Dit draagt eraan bij dat de bestaande natuur zo weinig mogelijk wordt beïnvloed door de natuurgraven. Bij een natuurbegraafplaats in een bos is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er een buxus (o.i.d.) wordt geplant op het graf. Plantensoorten die niet thuishoren in het bos mogen er niet worden geplant omdat de natuur dan sterk beïnvloed wordt.

Uitvaartkisten, waden, manden of opbaarplank

De overledene moet in Nederland altijd worden begraven (of gecremeerd) in een omhulsel. Het meest gebruikte omhulsel is de grafkist. Maar een overledene kan ook worden begraven in een ander omhulsel zoals een wade, mand of opbaarplank. Op de natuurbegraafplaats gelden voor de materialen waar het omhulsel van is gemaakt strikte voorwaarden. Het materiaal dat wordt gebruikt moet natuurlijk afbreekbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan onbewerkt hout of een mand van wilgentenen. De meest gebruikte reguliere uitvaartkist die is gemaakt van geperst hout, lijn en schroeven mag niet worden gebruikt op een natuurbegraafplaats.

Kleding overledene

Bij een begrafenis op een natuurbegraafplaats moet er rekening gehouden worden met de regels die gelden voor de kleding. Het materiaal waar de kleding van is gemaakt moet eenvoudig afbreekbaar zijn. Denk daarbij aan kleding van linnen, ongebleekt katoen of wol. Sieraden en brillen mogen niet worden mee begraven.

Graf voor eeuwig op natuurbegraafplaats

Bij de keuze voor een graf op een natuurbegraafplaats speelt de grafrusttermijn vaak een belangrijke rol. Op een reguliere (particuliere of gemeentelijke) begraafplaats geldt een grafrusttermijn. Nabestaanden kunnen de grafrusttermijn vastleggen voor periodes van bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar. Wanneer de grafrusttermijn is verstreken staan de nabestaanden voor de keuze over grafrechten te verlengen of niet. Het verlengen van de grafrechten kost al snel enkele duizenden euro’s. Wanneer de grafrechten niet worden verlengd vervallen de grafrechten en mag de begraafplaats het graf ruimen. Dat ruimen is iets wat veel mensen een naar idee vinden.

Bij een natuurbegraafplaats is er een sprake van een grafrusttermijn. Omdat er geen (vast) grafmonument geplaatst mag worden gaat het graf in de loop van de jaren weer helemaal in de natuur op. De graven worden in principe dus niet geruimd. De plek waar iemand is begraven wordt nauwkeurig vastgelegd door middel van GPS-coördinaten. Op die manier weet men ook in de toekomst welke grond nog vrij is. Er zijn diverse natuurbegraafplaatsen die in de toekomst, als alle graven bezet zijn, weer helemaal terug worden gegeven aan de natuur.

Natuurgraf op gemeentelijke begraafplaats wel geruimd

Diverse gemeenten zien ook dat er een groeiende vraag is naar natuurgraven. Daarom zijn er op diverse algemene begraafplaatsen natuurgrafdelen aangelegd. Op deze delen gelden dezelfde regels als op reguliere begraafplaatsen als het gaat om wat er begraven mag worden en de aankleding van het graf. Maar vaak wordt er wel gewerkt met grafrusttermijnen. Wie juist kiest voor een natuurgraf omdat er niet wordt geruimd kan dus beter eerst uitzoeken of er op het natuurgrafdeel van de gemeentelijke begraafplaats wel of niet wordt gewerkt met grafrusttermijnen.

Voor- en nadelen natuurbegraafplaats

Door de groeiende vraag naar natuurgraven komen er steeds meer natuurbegraafplaatsen bij. Provincies en gemeenten kijken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning ook naar voordelen en de nadelen die een natuurbegraafplaats heeft. Hieronder staan een aantal veelgenoemde voor- en nadelen.

Voordelen natuurbegraafplaats

 • Veel ruimte voor de natuur,
 • Prettige natuurlijke omgeving om het graf van een dierbare te bezoeken,
 • Minder impact op natuur dan regulier graf,
 • Geen zorgen over kosten voor verlengen van de grafrechten,
 • Soms ontstaat er nieuwe natuur,
 • Inkomsten voor behoud natuur,
 • Geen grafonderhoud.


Nadelen natuurbegraafplaats
 • Bestaande natuur wordt natuurbegraafplaats,
 • Wie garandeert dat er dat graven eeuwig in stand worden gehouden?
 • Gemeenschap draait in de toekomst op voor het onderhoud,
 • Nadelig effect op natuurwaarden.


Wat kost een natuurgraf?

De kosten van een natuurgraf verschillen per natuurbegraafplaats. De tarieven variëren in grote lijn tussen de 4.000 euro tot 5.500 euro voor een éénpersoonsgraf. Er zijn geen kosten voor bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud en het toekomstig verlengen van grafrechten. Je uitvaartverzorger kan voor je uitzoeken wat de kosten zijn van een graf op de natuurbegraafplaats van jouw keuze.

Hoe vind je een natuurgraf terug?

Een graf op een natuurbegraafplaats is niet te herkennen aan een grafmonument zoals dat gangbaar is op een reguliere begraafplaats. Daarom vragen mensen zich vaak af hoe ze een natuurgraf kunnen terugvinden als men een paar jaar niet op bezoek is geweest op de begraafplaats. De locaties van de graven worden vastgelegd door middel van GPS-coördinaten. Zo kan men ook in de verre toekomst precies achterhalen waar iemand is begraven.

Asbestemming op een natuurbegraafplaats

Kan je een urn begraven op een natuurbegraafplaats? Die vraag wordt vaak gesteld en het antwoord is dat dit zeker mogelijk is. De meeste natuurbegraafplaatsen verkopen urnengraven. Hierin kan de urn met de as van een overledene worden begraven. De urn moet wel zijn gemaakt van eenvoudig natuurlijk afbreekbare materialen.

Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >