Begraafplaatsen

Type en locaties


De Wet op de lijkbezorging onderscheidt twee soorten begraafplaatsen:

  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • bijzondere begraafplaatsen

Bijzondere begraafplaatsen zijn alle begraafplaatsen die een andere eigenaar of exploitant dan een gemeente hebben, zoals kerkgenootschappen. Ook begrafenisverenigingen, ondernemingen, stichtingen en natuurlijke personen mogen een begraafplaats hebben.

Verder bepaalt de wet dat iedere gemeente tenminste één gemeentelijke begraafplaats moet hebben. Wel is toegestaan dat twee gemeenten een gemeenschappelijke begraafplaats hebben. Een gemeente kan ook ontheffing krijgen van deze regel, als er bijvoorbeeld veel kerkelijke begraafplaatsen in de gemeente zijn en er geen behoefte is aan een gemeentelijke begraafplaats; dat is bij ongeveer 20 gemeenten in het land het geval.

Men kan als particulier persoon ook een bijzondere begraafplaats op eigen grond aanleggen. Deze particuliere begraafplaats moet in beginsel voldoen aan alle wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Zo is er toestemming van de gemeenteraad nodig.

Algemene aandachtspunten bij het kiezen van een begraafplaats zijn:
  • de termijn waarvoor een graf gehuurd kan worden
  • of de begraafplaats aansluit bij de gebruiken van het geloof
  • of de gewenste vorm van graf of monument mogelijk is (bijv. of er bovengronds begraven kan worden, dan wel of het graf helemaal met een monument afgedekt kan worden)

Vind een onderneming:

Deel 1: Alles over begraven
Reportage door: Uitvaart.tv Alles wat er speelt op de begraafplaats.
Meer reportages
Twee lichamen in één kist?
Reportage door: Mag je twee lichamen in één kist begraven?
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Afstand begraafplaats - woning

Eisen van aanleg begraafplaats

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >