Ritueelbegeleiding

Regelmatig leidt een dominee of een pastor de uitvaartdienst, maar steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijke uitvaart. Waarom? Nabestaanden hebben geen binding meer met de kerk of de groep nabestaanden is een mix van leden uit diverse religieuze stromingen. In die situaties komen de ritueelbegeleiders al snel in beeld. Met symbolen en rituelen begeleiden zij de nabestaanden bij het samenstellen van de afscheidsceremonie. Met een persoonlijk symbool geven de ritueelbegeleiders diepgang aan de afscheidsviering en maken ze elk afscheid uniek.

Het Moment

De opleiding voor zingeving en rituelen

Deze opleiding op hbo-niveau bestaat in Nederland sinds 2003 en in België sinds 2012. Er zijn ruim 450 mensen afgestudeerd als ritueelbegeleider, velen hebben een bestaansrecht gevonden in dit vakgebied. Er is een groot netwerk door de onderlinge band met de afgestudeerden, de stages en de School of Rituals.

Als student leer je alle facetten van rondom de dood inhoudelijk vorm en inhoud te geven met symbolen en rituelen. In de theorie van de opleiding staan het persoonlijke symbool en de wet van overtoom centraal. Je persoonlijke ontwikkeling en de groepsdynamiek zijn belangrijk. Er is ruimte om binnen de kaders vanuit het interactieve proces zelf focus aan te brengen. De opleiding is competentiegericht en is een mix van theorie en praktijk.

Vanaf 2014 zijn er 23 trainingsdagen en opdrachten. Uniek zijn de door Het Moment georganiseerde stages bij de afgestudeerde ritueelbegeleider in de praktijk. Er is verplichte vakliteratuur, intervisie en individuele coaching. Een studiegroep bestaat uit 8-15 studenten en 1 trainer/docent en 1 co-trainer. De complete opleiding duurt 15 maanden en start 2x per jaar in januari en september.

Vanaf 2017 kun je kiezen voor de gehele opleiding, die afgesloten wordt met een diploma of voor de basisopleiding, die wordt afgerond met een certificaat. Heb je de basisopleiding afgerond dan kun je gelijk of op een later moment doorstromen naar de volgende fasen.

De gehele opleiding is 23 dagen voor EUR 5.400,-

 • De basisopleiding is dag 1 t/m 12 voor EUR 2.700,-
 • Het practicum dag 13 t/m 18 inclusief stage voor EUR 1.600,-
 • Het zakelijk gedeelte dag 19 t/m 23 voor EUR 1.100,-


De opleiding is inclusief:
 • Verplicht studiemateriaal (waaronder de reader + USB-stick);
 • Stagevergoeding voor de stagebegeleider;
 • Individuele coaching (2 gesprekken);
 • Ontvangen van opnames van de presentaties;
 • Opstarten en faciliteren van de intervisiegroep;
 • Deelcertificaten of diploma;
 • Verblijfskosten tijdens de trainingsdagen alleen in Nederland (lunch, koffie, thee etc.);
 • Gezamenlijke afsluiting (hapje/drankje).


Exclusief:
 • Verplichte literatuur en mogelijke reiskosten.


Een uitgebreide studiegids is te downloaden via www.hetmoment.nu. Er zijn vrijblijvende informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Er is een verplichte introductiedag voor de toelating van nieuwe studenten.


GaandeweG uitvaart Educatie
BASIS EDUCATIE RITUEELBEGELEIDER |
‘Een mooi afscheid is een kostbare herinnering’
Als ritueelbegeleider sta je naasten bij in de week na het overlijden van hun dierbare. Samen zoek je naar mogelijkheden om het leven van de overledene te gedenken, misschien zelfs wel te vieren in woorden, beelden, symbolen en rituelen. Ook kijk je naar manieren om eventuele kinderen te betrekken bij het afscheid en hen aan te spreken op het niveau dat past bij hun leeftijd.

IN DEZE OPLEIDING (6 maanden, 10 lesdagen) |
 • Ontwikkel je je talenten om mensen te begeleiden in een kwetsbare periode
 • Leer je om levensverhalen te schrijven en passende woorden te vinden voor afscheid
 • Oefen je met het presenteren hiervan
 • Ontwikkel je je creativiteit in het werken met symbolen & rituelen
 • Ontdek je hoe je met de emoties van de mensen die je begeleidt - en je eigen emoties - om kunt gaan
 • Krijg je ruimte om je visie op het vak te ontwikkelen zodat je van daaruit je vak kunt uitoefenen
Voor humanisten die (vrijwillig) spreker bij uitvaarten willen worden heeft de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding een korte opleiding. Landelijk zijn er op dit ogenblik rond de tweehonderd humanistisch uitvaartbegeleiders. De opleiding bestaat uit twee weekenden en een verdiepingsdag. Na de cursus volgt een stage van vier uitvaarten.

Kosten:

 • Het Moment | opleiding Ritueel begeleiden hbo-niveau | Start 2x per jaar | Basisopleiding 12 lesdagen € 2.700,= | Practicum met stage € 1.600,= | het zakelijk gedeelte € 1.100,= | Informatiemiddag € 25,= | Introductiedag en intake € 150,-. | Meer weten? www.hetmoment.nu
 • GaandeweG uitvaart Educatie | Tijdsduur: 6 maanden | Motivatiegesprek, 10 lesdagen, beoordeling op schriftelijke motivatie eindopdracht, presentatie eindopdracht, certificaat & eindfeest | EUR 2.950,= | Twello | Startmomenten: februari & september | Minimaal 8 - maximaal 12 deelnemers | Docenten: Esther Teunissen & Margreet Beerda Meer weten? www.gaandeweguitvaarteducatie.nl
 • Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding; Humanistisch uitvaartbegeleider. Opleiding enkel voor vrijwilligers van de stichting: Prijs: €175. Dit bedrag wordt na 20 uitvaarten teruggestort. www.humanistischeuitvaart.nl

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:


Het Moment

Kernactiviteit van Het Moment is de post-hbo-opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’.
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Vragen over rituelen rond de dood

Stel een vraag