Overlijden melden

Zo'n driekwart van de Nederlanders zou het liefst thuis willen sterven, in de vertrouwde omgeving waar vrienden makkelijk langs kunnen komen en het normale leven doorgaat. Maar slechts 45% sterft daadwerkelijk thuis. De rest overlijdt in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice/bijna-thuis-huis.

Overlijden thuis

De plek waar iemand overlijdt bepaalt mede hoe u zich het beste kunt voorbereiden. Sterft iemand thuis dan is er geen haast. Nabestaanden zijn niet verplicht meteen een uitvaartondernemer of de huisarts te bellen (tenzij het om een onverwacht en verdacht overlijden gaat, dan kunt u beter wel direct uw huisarts bellen). Bij een verwacht overlijden kunt u gerust een of enkele uren de tijd nemen om met elkaar bij de overledene te zijn, voordat de buitenwereld zich aandient.

De dood moet altijd worden vastgesteld door een arts. De uitvaartondernemer mag niets doen, voordat de schouwarts is geweest, de dood heeft vastgesteld en de overlijdenspapieren heeft getekend. Is de huisarts geweest en zijn de overlijdenspapieren getekend, dan belt u ons meldnummer voor overlijdensmeldingen: 088 – 848 82 27.

Overlijden in het ziekenhuis

Als de overledene in het ziekenhuis is overleden, regelen wij voor u dat uw dierbare wordt overgebracht naar het uitvaartcentrum of een andere locatie waar de overledene wordt opgebaard. Is uw dierbare overleden in het ziekenhuis, bel dan 088 – 848 82 27 (dag en nacht bereikbaar).

Overlijdt uw dierbare in een verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kan u de vraag worden gesteld of het personeel van de betreffende instelling uw dierbare de laatste zorg mag verlenen 'omdat zij altijd een goed band hadden met uw dierbare'. Dat klinkt heel meelevend maar vraagt u toch of daar kosten aan verbonden zijn. Het verzorgen en kleden van de overledene is iets wat de uitvaartondernemer vaak al doet en het is zonde dat dubbel te betalen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >