Voorbereiding op de uitvaart

Als u het overlijden van een dierbare ziet aankomen, kunt u zich daar op voorbereiden. Dit voorkomt dat u overvallen wordt op het moment dat het overlijden echt plaatsvindt.

1. Neem contact op met de (huis)arts

Wanneer iemand is overleden kan je het beste eerst contact opnemen met de huisarts of, wanneer deze niet aanwezig is, de dienstdoende arts van de huisartsenpost of GGD. De arts zal langskomen de overledene te schouwen. Dat betekent dat de arts bekijkt of er sprake is van een natuurlijk overlijden. Zo ja, dan zal de schouwarts die de lijkschouw heeft gedaan een verklaring van overlijden op te stellen.

Deze overlijdenspapieren, de zogenaamde A en B-verklaring wordt door het zorgteam meegenomen om de aangifte van overlijden te verzorgen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

2. Ga na of de overledene een wensenlijst heeft achtergelaten

Mogelijk heeft uw dierbare bij leven zijn uitvaartwensen beschreven. Dat kan een hoop onduidelijkheid en onrust voorkomen. Sommige nabestaanden weten bij wijze van spreken niet of hun dierbare overledene begraven of gecremeerd wilde worden. Daarom is het goed om uit te gaan van de wensen van de overledene. Dat staat zelfs verankerd in de Wet op de lijkbezorging, Artikel 18 lid 1:
"De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden"

3. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten

Heeft de overledene een uitvaartverzekering afgesloten? Leg dan alvast de verzekeringspapieren, dus de uitvaartpolis klaar.

Heeft de overledene een oude polis van een maatschappij die nu niet meer bestaat? Dan kan uw uitvaartverzorger dat voor u uitzoeken. Ook kunt u dit zelf proberen te achterhalen met de volgende tips:

1. Bankafschriften
Mogelijk dat de overledene een periodieke betaling deed aan een uitvaartverzekeraar. Zo ja, dan vindt u dat ongetwijfeld terug in de bankafschriften.

2. Administratie
Zoek in de administratie van de overledene naar een polis of winstbrief of andere correspondentie van de uitvaartverzekeraar. Je hoeft tegenwoordige niet meer de fysieke polis te hebben. Een polisnummer is voldoende. Soms staat deze vermeld op correspondentie van de verzekeraar.

3. Uitvaartverzekeringsregister.nl
Check Uitvaartverzekeringsregister.nl of daar polisinformatie van uw dierbare te achterhalen is. Hiervoor heeft u nodig: het BSN-nummer en de geboortedatum van de overledene. Als de site u vertelt dat er geen gegevens bekend zijn, wil dit niet perse zeggen dat de overledene niet verzekerd was. Het betekent slechts dat de overledene dat bij leven niet heeft vastgelegd op Uitvaartverzekeringsregister.nl

4. Bel de grootste verzekeraars
Is nog steeds niet bekend of uw dierbare een uitvaartverzekering had? Dan kan de uitvaartonderneming de 5 grootste uitvaartverzekeraars voor u bellen. Dat zijn Yarden, DELA, Monuta, Ardanta, Nationale Nederlanden en Reaal.

Bijna alle verzekeraars zullen u voorhouden, dat u dan ook gebonden bent aan de 'vaste' uitvaartonderneming waar de verzekeraar zaken mee doet. Dat is echter nooit geval. Wel kan het zijn bij een naturapolis (een polis die geen geld uitkeert maar de uitvaart regelt) de verzekeraar een lager bedrag uitkeert wanneer u kiest voor een eigen onderneming. Maar het nadeel van de lagere uitkering valt helemaal in het niet bij de veel hogere tarieven die de uitvaartondernemer van de verzekeraar raakt. Per saldo kunt u dus veel voordeliger uitzien door een eigen 'uitvaartondernemer' te kiezen die los staat van de verzekeringsmaatschappijen. Dat kan u honderden tot duizenden euro's besparen.

Heeft de overledene misschien een donorcodicil?

Weet je niet zeker of de overledene zijn organen na overlijden wilde doneren? Vraag het dan de arts die het overlijden vast stelt. U hoeft niet zelf op zoek. De arts die het overlijden vast stelt zal het Donorregister raadplegen om na te gaan of jouw dierbare zich heeft geregistreerd als donor.

4. Leg de volgende spullen klaar

Het is handig om de volgende spullen alvast klaar te leggen:

 • Kleding - de kleding die de overledene tijdens de opbaring zal dragen
 • Bril en/of kunstgebit - vaak worden deze tijdens het ziekbed verwijderd omdat het ongemak met zich meebrengt maar voor een correct herinneringsbeeld kan het belangrijk zijn als de bril weer op gaat en het gebit wordt ingebracht
 • Recente pasfoto - natuurlijk mag je helpen bij de laatste verzorging van je dierbare. Wil je dat echter niet, dan is het handig om een recente pasfoto mee te geven. Dan weten de overledenenverzorgers beter of hoe de overledene zijn/haar droeg, of dat baardje wel of niet hoort en, bij dames, hoe de make up gedragen wordt. Dat kan allemaal helpen bij een correct herinneringsbeeld.

  Heeft de overledene recent een behandeling met radio-actieve jodiumzaadjes ondergaan, soms onderdeel in de behandeling van prostaat- en slokdarmkanker? Meld dit dan aan de uitvaartverzorger. Dit om gevaarlijke blootstelling aan straling voor het uitvaartpersoneel te voorkomen.

  Heeft de overledene een pacemaker of ICD? Dan zal deze voor de crematie dienen te worden verwijderd. Verteld dit tegen de uitvaartverzorger.

  5. Bel de uitvaartverzorger

  U kunt ons dag en nacht bereiken op nummer 06-4897 4500. Over het algemeen kunnen we binnen (uiterlijk) 1,5 uur na uw telefonische oproep op de overlijdenslocatie zijn. Let wel: Een overledene mag vervoerd worden nadat de schouwarts is geweest en de overlijdenspapieren heeft getekend. Het beste kunt u daarom bellen nĂ¡dat de schouwarts is geweest. Het is handig als u de kleding die de overledene moet dragen, alvast klaar legt. Dan nemen we deze gelijk mee.

 • Heeft u op dit moment een
  uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219
  Dag en nacht bereikbaar  Nee, ga verder >