Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overlijden melden

Wil je direct contact met de uitvaartondernemer? Bel dan met de dienstdoende uitvaartondernemer op nummer 088 – 848 82 27
(dag en nacht bereikbaar).

Huisarts

Wanneer iemand is overleden kan je het beste eerst contact opnemen met de huisarts of, wanneer deze niet aanwezig is, de dienstdoende arts van de huisartsenpost of GGD. De arts zal langskomen de overledene te schouwen. Dat betekent dat de arts bekijkt of er sprake is van een natuurlijk overlijden. Zo ja, dan zal de schouwarts die de lijkschouw heeft gedaan een verklaring van overlijden op te stellen.

Deze overlijdenspapieren, de zogenaamde A en B-verklaring wordt door het zorgteam meegenomen om de aangifte van overlijden te verzorgen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Nadat de schouwarts de dood heeft vastgesteld en de overlijdenapapierne heeft getekend kun je bellen naar Top Uitvaarten, telefoon 088 – 848 82 27. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Het is handig als je de kleding die de overledene moet dragen, alvast klaar legt. Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan kun je de polissen ook alvast klaarleggen.

Over het algemeen is het zorgteam van Top Uitvaarten binnen (uiterlijk) 1,5 uur na de telefonische oproep op het overlijdensadres. Bij onvoorziene vertraging houden we je natuurlijk telefonisch op de hoogte.

Ons zorgteam kan de overledene thuis verzorgen en opbaren, wanneer je kiest voor een thuisopbaring. Als je dat wilt, kun je daarbij aanwezig zijn en/of helpen. Na het verzorgen zullen we overledene opbaren. Dat kan ik bed, met een bedkoeling of in een uitvaartkist, met een kistkoeling.

Wil je de overledene niet thuis opbaren, dan zal ons zorgteam de overledene overbrengen naar ons dienstencentrum. Hier zullen we de overledene verzorgen en kleden en in de gekoelde ruimte plaatsen. Na deze eerste handelingen is er voldoende tijd om de uitvaart inhoudelijk te bespreken met onze uitvaartleider. Deze komt bij je langs om de uitvaart te bespreken.

Aangifte van overlijden

De uitvaartondernemer zal ook de aangifte van overlijden verzorgen bij de gemeente. Hiervoor overhandigt hij de overlijdenspapieren (de A en B verklaring) aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In ruil hiervoor ontvangt de uitvaartondernemer:
- een uittreksel van de Akte van Overlijden
- het verlof tot Begraven of Cremeren

Met het verlof tot begraven of cremeren geeft de gemeente waar iemand is overleden toestemming om de overledene te begraven of cremeren. Deze wordt op de uitvaartdag door de uitvaartondernemer overhandigd aan de beheerder van de begraafplaats of het crematorium.

Automatisch geïnformeerd

Door de aangifte van overlijden worden de volgende (overheids)instanties automatisch op de hoogte gesteld:
1. Het UWV
2. Sociale Verzekerings Bank (SVB)
3. De Belastingdienst
4. Hoogheemraadschap
5. Gemeentelijke belastingen

Alle andere instanties zul je zelf moeten informeren. Op de site van de Rijksoverheid is er een handige checklist wat je allemaal dient te regelen na een overlijden. Na het invullen van een paar eenvoudige vragen genereert de site checklists met precies de informatie afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Bekijk hier de checklist:

Overlijden: wat moet ik regelen?.

Heb je nog specifieke vragen over wat er allemaal kan en mag bij een uitvaart? Raadpleeg dan Uitvaart.nl's eigen adviesrubrieken.

Informeren van andere instanties

Naast bovengenoemde instanties zul je waarschijnlijk nog vele andere bedrijven en instellingen moeten informeren. Denk bij voorbeeld aan de bank, de verzekeringsmaatschappij, de tandarts, de woningbouwvereniging etc. Je kunt hen een kopie van de Akte van Overlijden verstrekken, wanneer zij daar om vragen. Geef nooit het origineel weg maar maakt steeds een kopietje voor instanties die daarom vragen.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder