Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Instanties informeren

Na het overlijden geeft de arts die de dood heeft vastgesteld, de overlijdenspapieren af, de zogenaamde A en B-verklaring. Hiermee doet de uitvaartondernemer de aangifte van het overlijden in de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. Door de aangifte van overlijden worden een aantal instanties automatisch geïnformeerd.

Welke instanties worden automatisch op de hoogte gesteld na overlijden?

Na de aangifte van overlijden worden de volgende instanties automatisch op de hoogte gesteld:

1. Het UWV
Indien de overledene was ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na overlijden. Het UWV bepaalt of de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

2. Sociale Verzekerings Bank (SVB)
De gemeente licht direct de SVB in omdat zij verantwoordelijk zijn voor een eventuele Anw-uitkering. De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van je partner (of voor wezen). Deze dien je zelf aan te vragen en dat kan hier: https://www.svb.nl/nl/er-is-iemand-overleden

3. De Belastingdienst
Na overlijden stuurt de Belastingdienst een zogenaamd F-biljet voor de laatste aangifte inkomstenbelasting en een aangifteformulier voor eventuele erfbelasting.

4. Hoogheemraadschap
Het Hoogheemraadschap zet de betalingen aan waterschapsbelasting stop. Omdat de peildatum 1 januari is, betaalt iemand die op 2 januari overlijdt alsnog het hele verdere jaar waterschapsbelasting.

5. Gemeentelijke belastingen
De belastingplicht voor overige gemeentelijke belastingen vervalt op het moment van overlijden. Een eventueel teveel betaald bedrag wordt teruggestort en indien er overgebleven huisgenoten zijn, ontvangt de nieuwe belastingplichtige een nieuwe aanslag voor de resterende deel van het jaar.

Overige instanties

De overige instanties zoals banken, de woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, verzekeraars etc zult u zelf moeten informeren van het overlijden van uw dierbare. Soms is daarbij een kopie van de Akte van Overlijden nodig. Maar hoe komt u daaraan?

Nadat de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden heeft gedaan bij de gemeente ontvangt hij/zijn een uittreksel van de Akte van Overlijden. Maak daar een scan van, dan kunt u de overige instanties (digitaal) informeren door de scan van de Akte van Overlijden te mailen. Denk aan de woningbouwvereniging, de banken, lidmaatschappen van verenigingen, de energiemaatschappij, de woningbouwverenigingen etc.

De originele Akte van Overlijden ontvangt u van de uitvaartondernemer. Het is de bedoeling dat u de originele Akte van Overlijden bewaart en steeds kopietjes maakt voor instanties die daarom vragen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met een van onze uitvaartspecialisten of bel 088 848 8227. U kunt ook nu de dienstdoende uitvaartverzorger spreken door te bellen naar:
06-4897 4500.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder