Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen

23 mei 2011

Vraag nummer: 24816 (oude nummer: 16739)

Weledelgestrenge Heer,

Betreft: Vraag: voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen.

Mijn dank voor uw zeer snelle antwoord. Eén punt is echter nog niet duidelijk: zijn er wettelijke voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen? Bijvoorbeeld:

(1) Handgeschreven?
(2) Is de handtekening van de gevolmachtige alleen voldoende of moeten volmachtgever en gevolmachtigde beiden tekenen?
(3) Is het nodig dat getuigen meetekenen?
(4) Is een spellingfout in de voornaam van de volmachtgever van belang?
(5) Andere voorwaarden?
(6) Indien mogelijk, zoudt u aub het nummer van het relevante wetsartikel kunnen noemen?

Tot slot, even naar een notaris stappen is niet zo eenvoudig: het speelt zich af in Nederland maar ik woon aan de andere kant van de wereld!

Ik ben u zeer dankbaar voor uw advies.

Johan Versluis.

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat zelfs de mogelijkheid van een stilzwijgende volmacht.
Handgeschreven hoeft niet (typen is ook toegestaan; alleen de handtekening van de volmacht gever is voldoende; getuigen hoeft niet, legalisatie van een handtekening door een notaris is aan te bevelen, maar strikt genomen niet vereist; spellingfout in de eigen naam van de volmachtgever kan een signaal zijn, maar dat hoeft niet; in de volmacht moet aangegeven waarvoor de volmacht geldt en eventueel onder welke bepalingen.
In artikel 60 en volgende van boek 3 BW vindt u nadere bepalingen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder