voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen


23 mei 2011

Vraag nummer: 24816  (oude nummer: 16739)

Weledelgestrenge Heer,

Betreft: Vraag: voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen.

Mijn dank voor uw zeer snelle antwoord. Eén punt is echter nog niet duidelijk: zijn er wettelijke voorwaarden waaraan een onderhandse volmacht moet voldoen? Bijvoorbeeld:

(1) Handgeschreven?
(2) Is de handtekening van de gevolmachtige alleen voldoende of moeten volmachtgever en gevolmachtigde beiden tekenen?
(3) Is het nodig dat getuigen meetekenen?
(4) Is een spellingfout in de voornaam van de volmachtgever van belang?
(5) Andere voorwaarden?
(6) Indien mogelijk, zoudt u aub het nummer van het relevante wetsartikel kunnen noemen?

Tot slot, even naar een notaris stappen is niet zo eenvoudig: het speelt zich af in Nederland maar ik woon aan de andere kant van de wereld!

Ik ben u zeer dankbaar voor uw advies.

Johan Versluis.

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat zelfs de mogelijkheid van een stilzwijgende volmacht.
Handgeschreven hoeft niet (typen is ook toegestaan; alleen de handtekening van de volmacht gever is voldoende; getuigen hoeft niet, legalisatie van een handtekening door een notaris is aan te bevelen, maar strikt genomen niet vereist; spellingfout in de eigen naam van de volmachtgever kan een signaal zijn, maar dat hoeft niet; in de volmacht moet aangegeven waarvoor de volmacht geldt en eventueel onder welke bepalingen.
In artikel 60 en volgende van boek 3 BW vindt u nadere bepalingen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE